Sublime İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sublime İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sublime Nedir?

Sublime, bir metin düzenleyicisi yazılımıdır. Bu yazılım, kodlama, programlama ve metin düzenleme işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Örnek cümleler:

 1. I use Sublime to write my HTML and CSS codes. (HTML ve CSS kodlarımı yazmak için Sublime kullanıyorum.)
 2. Sublime is a popular text editor among programmers. (Programcılar arasında yaygın bir metin düzenleyicisi olan Sublime.)
 3. The syntax highlighting feature in Sublime makes coding easier. (Sublime’daki sözdizimi vurgulama özelliği kodlamayı kolaylaştırır.)
 4. I love the minimalist design of Sublime. (Sublime’ın minimalist tasarımını seviyorum.)
 5. Sublime has many useful plugins for web developers. (Web geliştiricileri için birçok yararlı eklentisi olan Sublime.)
 6. I can customize the color scheme in Sublime according to my preferences. (Sublime’da renk şemasını tercihlerime göre özelleştirebilirim.)
 7. Sublime’s autocomplete feature saves me a lot of time while coding. (Sublime’ın otomatik tamamlama özelliği kod yazarken bana çok zaman kazandırıyor.)
 8. Sublime’s split editing feature allows me to work on multiple files simultaneously. (Sublime’ın bölünmüş düzenleme özelliği birden fazla dosyada aynı anda çalışmamı sağlar.)
 9. I find Sublime’s search and replace feature very useful. (Sublime’ın arama ve değiştirme özelliği çok kullanışlı buluyorum.)
 10. Sublime’s distraction-free mode helps me focus on my code. (Sublime’ın dikkat dağıtmayan modu koduma odaklanmama yardımcı olur.)
 11. Sublime’s keyboard shortcuts make coding faster and easier. (Sublime’ın klavye kısayolları kod yazmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.)
 12. I prefer Sublime over other text editors because of its speed. (Hızı nedeniyle diğer metin düzenleyicilerine göre Sublime’ı tercih ediyorum.)
 13. Sublime’s multiple selection feature is a lifesaver when editing large chunks of code. (Sublime’ın çoklu seçim özelliği büyük kod bloklarını düzenlerken hayat kurtarıcıdır.)
 14. I can use Sublime to edit various programming languages. (Çeşitli programlama dillerini düzenlemek için Sublime kullanabilirim.)
 15. Sublime’s project management feature allows me to organize my code more efficiently. (Sublime’ın proje yönetimi özelliği kodumu daha verimli bir şekilde düzenlememe olanak tanır.)
 16. Sublime’s automatic indentation feature ensures that my code is always properly indented. (Sublime’ın otomatik girintileme özelliği kodumun her zaman doğru şekilde girintili olmasını sağlar.)
 17. Sublime’s package control feature makes it easy to install and manage plugins. (Sublime’ın

paket kontrol özelliği eklentileri kurmak ve yönetmek kolaylaştırır.)
18. Sublime’s regex search feature allows me to search for patterns in my code. (Sublime’ın regex arama özelliği kodumda desen aramamı sağlar.)

 1. I can use Sublime to collaborate with other developers on a project. (Başka geliştiricilerle bir projede işbirliği yapmak için Sublime kullanabilirim.)
 2. Sublime’s split pane feature is helpful when comparing two different versions of code side by side. (Sublime’ın bölünmüş pencere özelliği kodun farklı iki sürümünü yan yana karşılaştırırken yardımcıdır.)

(Türkçe çeviriler kalın ve mavi olarak yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.