Stupidity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stupidity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stupidity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stupidity Türkçe anlamı: Aptallık, saflık, ahmaklık

 1. John’s stupidity never fails to amaze me. (John’un aptallığı beni her zaman şaşırtıyor.)
 2. Don’t mistake my kindness for stupidity. (Benim nezaketimi aptallıkla karıştırma.)
 3. It’s not a lack of intelligence, it’s just sheer stupidity. (Bu zeka eksikliği değil, saf aptallık.)
 4. Your stupidity is beyond measure. (Senin ahmaklığın ölçülemez.)
 5. It takes a certain level of stupidity to believe in some conspiracy theories. (Bazı komplo teorilerine inanmak için belli bir seviyede aptallık gerekiyor.)
 6. His decision was an act of sheer stupidity. (Kararı saf aptallıktı.)
 7. You can’t fix stupidity. (Aptallığı düzeltemezsin.)
 8. The world is full of stupidity and ignorance. (Dünya aptallık ve cehaletle dolu.)
 9. It’s hard to argue with stupidity. (Aptallıkla tartışmak zordur.)
 10. Only someone with pure stupidity would fall for that scam. (Sadece saf aptallıkla biri o dolandırıcılığa düşer.)
 11. Your stupidity is putting everyone in danger. (Senin saflığın herkesi tehlikeye sokuyor.)
 12. Sometimes, stupidity can be entertaining to watch. (Bazen, aptallık izlemesi eğlenceli olabilir.)
 13. Stupidity is not an excuse for bad behavior. (Aptallık kötü davranışlar için bir bahane değildir.)
 14. Your stupidity is holding you back from success. (Senin ahmaklığın başarıya engel oluyor.)
 15. Don’t let your momentary stupidity define you. (Geçici ahmaklığın seni tanımlamasına izin verme.)
 16. The consequences of stupidity can be devastating. (Aptallığın sonuçları yıkıcı olabilir.)
 17. Your stupidity is making this situation worse. (Senin saflığın bu durumu daha da kötüleştiriyor.)
 18. Ignorance can be fixed, but stupidity is forever. (Cehalet düzeltilebilir, ancak aptallık sonsuza kadar kalır.)
 19. His actions were a clear display of his stupidity. (Onun eylemleri açıkça aptallığını gösterdi.)
 20. Stupidity is not a trait to be proud of. (Aptallıkla övünülecek bir özellik değildir.)
 1. I can’t believe the level of stupidity in that decision. (O kararda bulunan aptallık seviyesine inanamıyorum.)
 2. Some people mistake arrogance for stupidity. (Bazı insanlar kendini beğenmişliği aptallıkla karıştırırlar.)
 3. Stupidity can be contagious if you’re not careful. (Aptallık, dikkatli olmadığınızda bulaşıcı olabilir.)
 4. Your stupidity is making you miss out on opportunities. (Senin ahmaklığın sana fırsatları kaçırıyor.)
 5. It’s amazing how far someone can go with sheer stupidity and confidence. (Saf aptallık ve özgüvenle birinin nereye kadar gidebileceği şaşırtıcıdır.)
 6. Some people seem to embrace their own stupidity. (Bazı insanlar kendi aptallıklarını benimser gibi görünürler.)
 7. It’s hard to take someone seriously when they display such obvious stupidity. (Açıkça aptal olduklarını gösteren biriyle ciddiye almak zordur.)
 8. Your stupidity is not an excuse for your irresponsible behavior. (Senin ahmaklığın sorumsuz davranışların için bir mazeret değildir.)
 9. It’s important to learn from your mistakes and not repeat the same acts of stupidity. (Hatalarından ders çıkarmak ve aynı aptallıkları tekrarlamamak önemlidir.)
 10. Stupidity can be amusing at times, but it’s not something to aspire to. (Aptallık bazen eğlenceli olabilir, ancak ona hayranlık duyulacak bir şey değildir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.