Stroppy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stroppy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stroppy Nedir?

Stroppy, İngilizce bir sıfat olup, “huysuz”, “moralli düşük”, “kaba”, “itirazcı”, “kıskanç”, “kötü huylu” gibi anlamları vardır.

Örnek Cümleler:

 1. Don’t be so stroppy with me, I didn’t mean to offend you. (Benimle öyle huysuz olma, seni incitmek istemedim.)
 2. My boss was in a stroppy mood today and yelled at everyone. (Patronum bugün kötü huyluydu ve herkese bağırdı.)
 3. He’s always stroppy when he doesn’t get his way. (İstediği olmadığında her zaman itirazcı olur.)
 4. Her stroppy behavior towards her friends cost her their friendship. (Arkadaşlarına karşı kaba davranışları arkadaşlıklarını kaybetmesine neden oldu.)
 5. The stroppy child refused to eat her dinner and threw a tantrum. (Huysuz çocuk akşam yemeğini yemeyi reddetti ve çılgına döndü.)
 6. I can’t deal with your stroppy attitude right now. (Şu anda senin kötü huylu tavırlarınla baş edemem.)
 7. His stroppy comments about my work hurt my feelings. (İşim hakkındaki kaba yorumları duygularımı incitti.)
 8. She’s always stroppy with her coworkers, no wonder they don’t like her. (İş arkadaşlarına karşı sürekli huysuz, onu sevmemeleri normal.)
 9. He was so stroppy after losing the game that he broke his controller. (Oyunu kaybettikten sonra öyle huysuzdu ki kumandasını kırdı.)
 10. The stroppy customer demanded to speak to the manager. (Kaba müşteri müdürle konuşmak istedi.)
 11. I’m sorry for being stroppy earlier, I was just having a bad day. (Önceden huysuz davrandığım için özür dilerim, sadece kötü bir gün geçiriyordum.)
 12. The stroppy teenager rolled her eyes and sighed when her parents asked her to clean her room. (Ebeveynleri odasını temizlemesini istediğinde, huysuz genç gözlerini devirdi ve içini çekti.)
 13. His stroppy behavior towards the waitress caused a scene in the restaurant. (Garsona karşı kaba davranışları restoranda bir sahne oluşturdu.)
 14. I don’t want to deal with his stroppiness today, I’ll talk to him tomorrow. (Bugün onun kötü huyluluğuyla uğraşmak istemiyorum, yarın onunla konuşacağım.)
 15. The stroppy dog barked and growled at everyone who came near it. (Her kimse yanına yaklaştığında, huysuz köpek havladı ve hırladı.)
 16. Her stroppy nature made it difficult for her to keep friends. (Onun kaba yapısı arkadaşlarını korumasını zorlaştırdı.)
 1. The stroppy student argued with the teacher about the grade he received. (Huysuz öğrenci aldığı not hakkında öğretmenle tartıştı.)
 2. The stroppy customer complained about everything in the store. (Kaba müşteri mağazadaki her şeyden şikayet etti.)
 3. He was in a stroppy mood all day and didn’t want to talk to anyone. (Bütün gün kötü huyluydu ve kimseyle konuşmak istemedi.)
 4. Her stroppy behavior towards her coworkers caused tension in the workplace. (İş arkadaşlarına karşı kaba davranışları iş yerinde gerilime neden oldu.)

Türkçe Karşılıkları ile Örnek Cümleler:

1. Seni incitmek istemedim, benimle öyle huysuz olma.
2. Patronum bugün kötü huyluydu ve herkese bağırdı.
3. İstediği olmadığında her zaman itirazcı olur.
4. Arkadaşlarına karşı kaba davranışları arkadaşlıklarını kaybetmesine neden oldu.
5. Huysuz çocuk akşam yemeğini yemeyi reddetti ve çılgına döndü.
6. Şu anda senin kötü huylu tavırlarınla baş edemem.
7. İşim hakkındaki kaba yorumları duygularımı incitti.
8. İş arkadaşlarına karşı sürekli huysuz, onu sevmemeleri normal.
9. Oyunu kaybettikten sonra öyle huysuzdu ki kumandasını kırdı.
10. Kaba müşteri müdürle konuşmak istedi.
11. Önceden huysuz davrandığım için özür dilerim, sadece kötü bir gün geçiriyordum.
12. Ebeveynleri odasını temizlemesini istediğinde, huysuz genç gözlerini devirdi ve içini çekti.
13. Garsona karşı kaba davranışları restoranda bir sahne oluşturdu.
14. Bugün onun kötü huyluluğuyla uğraşmak istemiyorum, yarın onunla konuşacağım.
15. Her kimse yanına yaklaştığında, huysuz köpek havladı ve hırladı.
16. Onun kaba yapısı arkadaşlarını korumasını zorlaştırdı.
17. Aldığı not hakkında öğretmenle tartışan huysuz öğrenci.
18. Mağazadaki her şeyden şikayet eden kaba müşteri.
19. Bütün gün kötü huyluydu ve kimseyle konuşmak istemedi.
20. İş arkadaşlarına karşı kaba davranışları iş yerinde gerilime neden oldu.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.