Stockade İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stockade İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stockade Nedir?

Stockade, ahşap veya metal direklerle çevrili bir alandır. Genellikle savunma, güvenlik veya hayvanları kontrol etmek için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The prisoners were kept inside a stockade. (Mahkumlar bir stokada tutuldu.)
 2. The soldiers built a stockade to protect themselves from the enemy. (Askerler düşmandan korunmak için bir stokade inşa ettiler.)
 3. The rancher used a stockade to keep his cattle from wandering off. (Çiftçi, sığırının dağılmasını önlemek için bir stokade kullandı.)
 4. The zoo had a stockade to keep the animals inside. (Hayvanat bahçesi, hayvanları içeride tutmak için bir stokade sahipti.)
 5. The stockade was reinforced with metal bars. (Stokade, metal çubuklarla güçlendirildi.)
 6. The natives built a stockade around their village to protect themselves from wild animals. (Yerli halk, vahşi hayvanlardan korunmak için köylerinin etrafına bir stokade inşa etti.)
 7. The settlers built a stockade to protect themselves from Native American attacks. (Yerleşimciler, Kızılderili saldırılarından korunmak için bir stokade inşa ettiler.)
 8. The stockade was made of sturdy oak logs. (Stokade sağlam meşe kütüklerinden yapılmıştı.)
 9. The soldiers patrolled the perimeter of the stockade. (Askerler, stokade’nin çevresinde devriye gezdiler.)
 10. The prisoner tried to escape from the stockade. (Mahkum, stokade’den kaçmaya çalıştı.)
 11. The stockade provided shelter from the wind. (Stokade, rüzgârdan koruma sağladı.)
 12. The fort was surrounded by a stockade. (Kale, bir stokade ile çevriliydi.)
 13. The stockade was used as a temporary shelter during the storm. (Stokade, fırtınada geçici barınak olarak kullanıldı.)
 14. The animals were kept in a stockade until they were ready to be released into the wild. (Hayvanlar, doğaya salınmaya hazır olana kadar bir stokade’de tutuldu.)

The stockade was fortified with watchtowers. (Stokade, gözetleme kuleleri ile güçlendirildi.)
16. The stockade was surrounded by a moat. (Stokade, hendekle çevriliydi.)

 1. The Native Americans attacked the stockade, but were unable to breach the walls. (Kızılderililer stokade’ye saldırdı, ancak duvarları aşamadılar.)
 2. The stockade was used to keep prisoners of war confined. (Stokade, savaş esirlerini tutmak için kullanıldı.)
 3. The stockade was constructed in a strategic location to defend against invaders. (Stokade, istilacılara karşı savunmak için stratejik bir konumda inşa edildi.)
 4. The stockade was dismantled after the threat had passed. (Tehlike geçtikten sonra stokade söküldü.)

Türkçe karşılıklar:

 1. Mahkumlar bir stokada tutuldu.
 2. Askerler düşmandan korunmak için bir stokade inşa ettiler.
 3. Çiftçi, sığırının dağılmasını önlemek için bir stokade kullandı.
 4. Hayvanat bahçesi, hayvanları içeride tutmak için bir stokade sahipti.
 5. Stokade, metal çubuklarla güçlendirildi.
 6. Yerli halk, vahşi hayvanlardan korunmak için köylerinin etrafına bir stokade inşa etti.
 7. Yerleşimciler, Kızılderili saldırılarından korunmak için bir stokade inşa ettiler.
 8. Stokade sağlam meşe kütüklerinden yapılmıştı.
 9. Askerler, stokade’nin çevresinde devriye gezdiler.
 10. Mahkum, stokade’den kaçmaya çalıştı.
 11. Stokade, rüzgârdan koruma sağladı.
 12. Kale, bir stokade ile çevriliydi.
 13. Stokade, fırtınada geçici barınak olarak kullanıldı.
 14. Hayvanlar, doğaya salınmaya hazır olana kadar bir stokade’de tutuldu.
 15. Stokade, gözetleme kuleleri ile güçlendirildi.
 16. Stokade, hendekle çevriliydi.
 17. Kızılderililer stokade’ye saldırdı, ancak duvarları aşamadılar.
 18. Stokade, savaş esirlerini tutmak için kullanıldı.
 19. Stokade, istilacılara karşı savunmak için stratejik bir konumda inşa edildi.
 20. Tehlike geç

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.