Stethoscope İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stethoscope İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stethoscope Nedir?


Stethoscope, tıp alanında kullanılan, vücuttaki kalp atışı, solunum ve kan akışı gibi sesleri duymak için kullanılan bir alet.

 1. The doctor listened to my heart with a stethoscope. (Doktor stetoskop ile kalbimi dinledi.)
 2. She put on her stethoscope and listened to the baby’s heartbeat. (Bebeğin kalp atışlarını duymak için stetoskop taktı.)
 3. The nurse used a stethoscope to check my lungs. (Hemşire akciğerlerimi kontrol etmek için stetoskop kullandı.)
 4. He placed the stethoscope on my chest and asked me to take deep breaths. (Göğsüme stetoskopu yerleştirdi ve derin nefes almamı istedi.)
 5. The doctor’s stethoscope was cold against my skin. (Doktorun stetoskopu cildime karşı soğuktu.)
 6. The veterinarian used a stethoscope to check the dog’s heart. (Veteriner köpeğin kalbini kontrol etmek için stetoskop kullandı.)
 7. She cleaned the stethoscope with alcohol before using it on the patient. (Hastaya stetoskop kullanmadan önce alkolle temizledi.)
 8. The stethoscope allows doctors to hear sounds inside the body. (Stetoskop doktorlara vücut içindeki sesleri duymalarını sağlar.)
 9. He used his stethoscope to listen to the engine of the car. (Arabanın motorunu dinlemek için stetoskopunu kullandı.)
 10. The doctor put the stethoscope in his ears and listened carefully. (Doktor kulaklarına stetoskopu yerleştirdi ve dikkatle dinledi.)
 11. She was able to diagnose the problem just by listening with her stethoscope. (Sadece stetoskop ile dinleyerek sorunu teşhis edebildi.)
 12. The stethoscope amplifies sounds so they can be heard more clearly. (Stetoskop sesleri yükseltir, böylece daha net duyulabilirler.)
 13. The nurse forgot her stethoscope and had to go back to the office to get it. (Hemşire stetoskopunu unuttu ve geri dönmek zorunda kaldı.)
 14. The

  doctor used his stethoscope to check the blood flow in my legs. (Doktor bacaklarımdaki kan akışını kontrol etmek için stetoskopunu kullandı.)

 15. She put the stethoscope on the patient’s back to listen to their breathing. (Solunumlarını dinlemek için hastanın sırtına stetoskopu yerleştirdi.)
 16. The stethoscope is an essential tool for any medical professional. (Stetoskop, herhangi bir tıbbi profesyonel için önemli bir araçtır.)
 17. He adjusted the volume on his stethoscope to hear more clearly. (Daha net duymak için stetoskopun sesini ayarladı.)
 18. The doctor used her stethoscope to listen to the patient’s heart murmur. (Doktor, hastanın kalp üfürümünü dinlemek için stetoskopunu kullandı.)
 19. I could hear my own heartbeat through the stethoscope. (Stetoskop aracılığıyla kendi kalp atışımı duyabiliyordum.)
 20. The stethoscope is a simple yet powerful tool for medical diagnosis. (Stetoskop, tıbbi teşhis için basit ancak güçlü bir araçtır.)
 21. She held the stethoscope up to her own ear to make sure it was working properly. (Doğru çalıştığından emin olmak için stetoskopu kendi kulağına tuttu.)
 22. The doctor used the stethoscope to check for fluid in the patient’s lungs. (Doktor, hastanın akciğerlerinde sıvı olup olmadığını kontrol etmek için stetoskopunu kullandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.