Staunchest İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Staunchest İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Staunchest Nedir?


Staunchest, en kararlı, en güçlü, en sadık anlamlarına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. She is the staunchest supporter of animal rights I know. (O, hayvan hakları konusunda tanıdığım en kararlı destekçi.)
 2. John is the staunchest defender of his friend’s honor. (John, arkadaşının onurunu en güçlü şekilde savunan kişi.)
 3. Despite the danger, the firefighters showed their staunchest bravery. (Tehlikeye rağmen, itfaiyeciler en büyük cesaretlerini gösterdiler.)
 4. Mary is the staunchest believer in the power of positive thinking. (Mary, pozitif düşünmenin gücüne en çok inanan kişi.)
 5. My grandmother was the staunchest advocate of education in our family. (Büyükannem, ailemizde eğitim savunucusu olarak en kararlı kişiydi.)
 6. The company’s staunchest competitor is launching a new product. (Şirketin en güçlü rakibi yeni bir ürün piyasaya sürüyor.)
 7. His staunchest supporters are his family and closest friends. (En sadık destekçileri ailesi ve en yakın arkadaşlarıdır.)
 8. Despite the setbacks, the team showed their staunchest determination to win. (Başarısızlıklara rağmen, takım kazanma konusunda en kararlı kararlılıklarını gösterdi.)
 9. The community’s staunchest tradition is the annual harvest festival. (Topluluğun en güçlü geleneği yıllık hasat festivalidir.)
 10. The artist’s staunchest critic wrote a scathing review of his latest work. (Sanatçının en sert eleştirmeni son eserine ağır bir eleştiri yazdı.)
 11. His staunchest ally in the office was promoted to a higher position. (Ofisteki en güçlü müttefiki daha yüksek bir pozisyona terfi etti.)
 12. The coach’s staunchest rule is to never give up. (Koçun en sıkı kuralı asla pes etmemektir.)
 13. The politician’s staunchest supporters protested in front of the capitol building. (Politikacının en sadık destekçileri başkent binasının önünde protesto yaptı.)
 14. The company’s staunchest critics accused them of environmental pollution. (Şirketin en sert eleştirmenleri çevre kirliliği suçlaması yaptı.)
 15. The singer’s staunchest fans waited in line for hours to get tickets to her concert. (Şarkıcının en sadık hayranları saatlerce sıra bekleyerek konser biletleri almaya çalıştı.)
 16. His staunchest belief is that honesty is always the best policy. (Onun en sıkı inancı dürüstlüğün her zaman en iyi politika olduğudur.)
 17. The team’s staunchest rival defeated them in the championship game. (Takımın en büyük rakibi şampiyonluk maçında onları yendi.)
 18. The actor’s staunchest performance earned him an Academy Award
 1. The company’s staunchest investor withdrew their funding due to a drop in profits. (Şirketin en güçlü yatırımcısı, karlardaki düşüş nedeniyle fonlarını geri çekti.)
 2. The soldier’s staunchest loyalty is to his country and its people. (Askerin en sıkı bağlılığı ülkesine ve halkına karşıdır.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. staunchest – en kararlı destekçi
 2. staunchest – en güçlü savunucu
 3. staunchest – en büyük cesaret
 4. staunchest – en çok inanan kişi
 5. staunchest – savunucu
 6. staunchest – en güçlü rakip
 7. staunchest – en sadık destekçileri
 8. staunchest – en kararlı kararlılık
 9. staunchest – en güçlü gelenek
 10. staunchest – en sert eleştirmen
 11. staunchest – en güçlü müttefik
 12. staunchest – en sıkı kural
 13. staunchest – en sadık destekçileri
 14. staunchest – en sert eleştirmenleri
 15. staunchest – en sadık hayranları
 16. staunchest – en sıkı inancı
 17. staunchest – en büyük rakip
 18. staunchest – en iyi performans
 19. staunchest – en güçlü yatırımcı
 20. staunchest – en sıkı bağlılık

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.