Statue İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Statue İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Statue

Statue, heykel anlamına gelir. Bir kişiyi, hayvanı ya da olayı tasvir eden üç boyutlu bir objedir.

 1. The statue of liberty is an iconic symbol of America. (Özgürlük Heykeli, Amerika’nın sembolik bir simgesidir.)
 2. The museum has a collection of ancient Greek statues. (Müze, antik Yunan heykellerinin bir koleksiyonuna sahip.)
 3. The bronze statue in the park is a tribute to the city’s founder. (Parktaki bronz heykel, şehrin kurucusuna bir övgüdür.)
 4. They erected a statue of the famous musician in the town square. (Ünlü müzisyenin heykelini şehir meydanında diktiler.)
 5. The statue of the goddess was covered in gold leaf. (Tanrıça heykeli altın yapraklarla kaplandı.)
 6. The sculptor spent months creating the statue of the king. (Heykeltraş, kralın heykelini oluşturmak için aylar harcadı.)
 7. The statue was damaged during the earthquake and needed to be repaired. (Heykel deprem sırasında hasar gördü ve tamir edilmesi gerekiyordu.)
 8. The city council voted to commission a statue of the local hero. (Belediye meclisi, yerel kahramanın heykelini yaptırmak için oy kullandı.)
 9. The statue was unveiled at a grand ceremony attended by many dignitaries. (Heykel, birçok önemli kişinin katıldığı büyük bir törende açıldı.)
 10. The artist created a beautiful statue of a ballerina. (Sanatçı, bir balerin heykeli oluşturdu.)
 11. The statue stands tall and proud in the center of the town square. (Heykel, şehir meydanının ortasında dik ve gururlu durur.)
 12. The statue is a popular tourist attraction and is visited by thousands of people every year. (Heykel, popüler bir turistik yerdir ve her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilir.)
 13. The statue was designed to commemorate the soldiers who died in the war. (Heykel, savaşta ölen askerleri anmak için tasarlandı.)
 14. The artist used marble to create the statue of the goddess. (Sanatçı, tanrıça heykelini oluşturmak için mermer kullandı.)
 15. The statue is a masterpiece of Renaissance art. (Heykel, Rönesans sanatının bir başyapıtıdır.)
 16. The city commissioned a statue of the famous poet to celebrate his life and work. (Şehir, ünlü şairin hayatını ve eserlerini kutlamak için bir heykel yaptırdı.)
 17. The statue was sculpted by a famous artist who lived in the 19th century. (Heykel, 19. yüzyılda yaşamış ünlü bir sanatçı tarafından şekillendirildi.)
 18. The statue depicts the goddess holding a sword in one hand and a shield in the other. (Heykel, tanrıçanın bir elinde kılıç,

diğer elinde kalkan tuttuğunu tasvir ediyor.)
19. The city decided to move the statue to a different location to make it more accessible to the public. (Şehir, heykeli halka daha erişilebilir hale getirmek için farklı bir yere taşımaya karar verdi.)

 1. The statue’s intricate details and lifelike features make it a true work of art. (Heykelin karmaşık detayları ve gerçekçi özellikleri, onu gerçek bir sanat eseri yapıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.