Clearing İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clearing İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clearing Nedir?


Clearing, bir finansal aracı kurumun, müşterilerinin gerçekleştirdiği işlemlerin yer aldığı bir takas sürecidir. Bu süreçte, aracı kurum, müşterileri arasındaki ödeme ve menkul kıymet akışını dengelemek için kendisi de bir taraftan işlem yapar.

Örnek Cümleler:

1. The clearing process is essential for ensuring the smooth operation of financial markets. (Takas süreci, finansal piyasaların sorunsuz çalışması için önemlidir.)
2. The bank uses clearing to settle transactions between different accounts. (Banka, farklı hesaplar arasındaki işlemleri takas yoluyla yerleştirir.)
3. Clearing houses act as intermediaries in the clearing process. (Takas evleri, takas sürecinde aracı olarak hareket eder.)
4. The clearing system has greatly reduced the risk of settlement failure. (Takas sistemi, yerleşim başarısızlığı riskini büyük ölçüde azaltmıştır.)
5. The clearing process can take anywhere from a few hours to a few days to complete. (Takas süreci tamamlanması birkaç saat ile birkaç gün arasında değişebilir.)
6. The clearing process involves the exchange of funds and securities between buyers and sellers. (Takas süreci, alıcılar ve satıcılar arasında fon ve menkul kıymetlerin değişimiyle ilgilidir.)
7. Clearing can help to reduce the time and cost associated with settling trades. (Takas, işlemlerin yerleştirilmesiyle ilişkili zaman ve maliyeti azaltmaya yardımcı olabilir.)
8. The clearing process is overseen by a central clearing house. (Takas süreci, bir merkezi takas evi tarafından denetlenir.)
9. Clearing is necessary to ensure that both parties in a trade fulfill their obligations. (Takas, bir işlemin her iki tarafının da yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmak için gereklidir.)
10. Clearing fees are charged by the clearing house to cover the costs of the process. (Takas evi, takas sürecinin maliyetlerini karşılamak için takas ücretleri alır.)
11. The clearing process helps to minimize counterparty risk. (Takas süreci, karşı taraf riskini en aza indirmeye yardımcı olur.)
12. Clearing is a vital part of the financial system. (Takas, finansal sistemin hayati bir parçasıdır.)
13. The clearing process ensures that all parties in a trade receive the assets they are entitled to. (Takas süreci, bir işlemde yer alan tüm tarafların hak kazandığı varlıkları aldığından emin olur.)
14. Clearing houses use sophisticated systems to ensure the accuracy and efficiency of the clearing process. (Takas evleri, takas sürecinin doğruluğu ve verimliliği için sofistike sistemler kullanır.)
15.

  1. Clearing can also refer to the process of removing obstacles or debris from an area. (Takas ayrıca bir bölgeden engelleri veya enkazı kaldırma sürecine de atıfta bulunabilir.)
  2. The construction crew spent the morning clearing the site of debris. (İnşaat ekibi, sabah enkazı temizlemek için çalıştı.)
  3. The police are clearing the area in preparation for the protest. (Polis, protesto için hazırlık yapmak için bölgeyi temizliyor.)
  4. The weather forecast calls for clearing skies later in the day. (Hava tahmini, günün ilerleyen saatlerinde açıklaşacak gökyüzleri öngörüyor.)
  5. The gardener is clearing the weeds from the flower beds. (Bahçıvan, çiçek yataklarından yabani otları temizliyor.)
  6. The company is clearing out its old inventory to make room for new products. (Şirket, yeni ürünlere yer açmak için eski envanterini temizliyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.