State İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

State İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

State İle İlgili Cümleler

State kelimesi “devlet” veya “durum” anlamlarına gelir. İngilizce cümlelerde state kelimesinin kullanımına örnekler aşağıda verilmiştir:

 1. The state of the economy is concerning. (Ekonomik durum endişe verici.)
 2. She is from the state of Texas. (O, Teksas eyaletinden.)
 3. The state has declared a state of emergency. (Devlet acil durum ilan etti.)
 4. He is a state employee. (O, devlet memuru.)
 5. The state of the art technology is impressive. (En son teknoloji etkileyici.)
 6. She’s in a constant state of worry. (O, sürekli endişe halinde.)
 7. The state fair is always a fun event. (Eyalet fuarı her zaman eğlenceli bir etkinlik.)
 8. They passed through the state of Arizona on their road trip. (Yolculuklarında Arizona eyaletinden geçtiler.)
 9. The state legislature passed a new law. (Devlet meclisi yeni bir yasa çıkardı.)
 10. The state of his health is improving. (Sağlık durumu iyileşiyor.)
 11. She’s been in a depressed state lately. (Son zamanlarda depresif bir halde.)
 12. The state provides public education. (Devlet, halka açık eğitim sağlar.)
 13. The state of the building was deteriorating. (Bina durumu kötüleşiyordu.)
 14. The state park is a great place to hike. (Eyalet parkı yürüyüş yapmak için harika bir yer.)
 15. The state department is responsible for foreign affairs. (Devlet departmanı, dış işleriyle ilgilidir.)
 16. She’s a state champion in tennis. (Teniste eyalet şampiyonu.)
 17. The state troopers patrolled the highway. (Devlet polisi otoyolu devriye geziyordu.)
 18. The state university offers a wide range of majors. (Eyalet üniversitesi geniş bir yelpazede bölüm sunar.)
 19. The state of the environment is a global concern. (Çevrenin durumu küresel bir endişe kaynağıdır.)
 20. The state border is heavily guarded. (Devlet sınırı sıkı bir şekilde korunuyor.)

State İle İlgili Cümleler Devamı

 1. The state pension plan provides retirement benefits. (Devlet emeklilik planı emeklilik faydaları sağlar.)
 2. The state of California is known for its beaches. (California eyaleti, plajlarıyla bilinir.)
 3. The state election will determine the next governor. (Eyalet seçimi, bir sonraki valiyi belirleyecek.)
 4. She’s in a state of shock after hearing the news. (Haberleri duyduktan sonra şok halinde.)
 5. The state of the roads is terrible after the storm. (Fırtınadan sonra yolların durumu berbat.)
 6. The state prosecutor is pursuing charges against the defendant. (Devlet savcısı, sanık hakkında suçlamaların peşinde.)
 7. The state of democracy in some countries is under threat. (Bazı ülkelerde demokrasinin durumu tehdit altında.)
 8. The state dinner was attended by many important guests. (Devlet yemeğine birçok önemli misafir katıldı.)
 9. The state income tax rate varies from state to state. (Devlet gelir vergisi oranı eyaletten eyalete farklılık gösterir.)
 10. The state board of education sets educational standards. (Devlet eğitim kurulu eğitim standartlarını belirler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.