Stake İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stake İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

STAKE

Stake kelimesi Türkçe’de “bahis, pay, hisse, paydaşlık” gibi anlamlara gelir. İngilizcede sıklıkla kullanılan bir finans terimidir.

 1. I bought a stake in the company last year. (Geçen yıl şirkette bir hisse satın aldım.)
 2. The stakes are high in this business deal. (Bu iş anlaşmasının bahisleri yüksek.)
 3. She has a stake in the success of the project. (Projenin başarısında payı var.)
 4. He lost his stake in the company after a bad investment. (Kötü bir yatırım sonrası şirketteki hissesini kaybetti.)
 5. The company offered employees a stake in the profits. (Şirket çalışanlarına kar payı teklif etti.)
 6. The stakeholders discussed the future of the company. (Paydaşlar şirketin geleceğini tartıştı.)
 7. He placed a large stake on the roulette table. (Rulet masasına büyük bir bahis koydu.)
 8. The stakeholder meeting was held online this year. (Paydaşlar toplantısı bu yıl online olarak yapıldı.)
 9. She sold her stake in the company for a profit. (Kâr için şirketteki hissesini sattı.)
 10. They have a financial stake in the outcome of the lawsuit. (Dava sonucunda finansal bir payları var.)
 11. He has a stake in the success of the new product launch. (Yeni ürün lansmanının başarısında payı var.)
 12. The company’s stake in the market has grown significantly. (Şirketin piyasadaki payı önemli ölçüde arttı.)
 13. The investors are seeking a larger stake in the company. (Yatırımcılar şirkette daha büyük bir pay arayışındalar.)
 14. They have a stake in preserving the environment for future generations. (Gelecek nesiller için çevreyi korumada payları var.)
 15. The company’s CEO has a personal stake in the success of the project. (Şirketin CEO’sunun projenin başarısında kişisel bir payı var.)
 16. The shareholders voted to increase their stake in the company. (Hisse sahipleri şirketteki paylarını artırmak için oy kullandılar.)
 17. The competitors are fighting for a larger stake in the market. (Rakipler piyasada daha büyük bir pay için mücadele ediyorlar.)
 18. The government has a stake in ensuring the safety of its citizens. (Hükümetin vatandaşlarının güvenliğini sağlamada payı var.)
 19. He has a stake in the success of the team. (Takımın başarısında payı var.)
 20. The company’s stake in the industry has been threatened by new regulations. (Yeni düzenlemeler şirketin sektördeki payını tehdit etti.)
 1. The venture capitalist invested a significant stake in the startup. (Girişim sermayedarı startup’a önemli bir pay yatırdı.)
 2. The board of directors is responsible for managing the company’s stakeholder relationships. (Yönetim kurulu şirketin paydaş ilişkilerini yönetmekle sorumludur.)
 3. She has a stake in the decision-making process for the project. (Projenin karar alma sürecinde söz sahibi olma payı var.)
 4. The stakeholder agreement outlines the terms and conditions of ownership. (Paydaşlar anlaşması sahiplik koşullarını belirler.)
 5. The company’s stake in the international market has been growing steadily. (Şirketin uluslararası piyasada payı istikrarlı bir şekilde artıyor.)
 6. The stakeholder meeting was contentious, with different groups pushing for their own interests. (Paydaşlar toplantısı farklı grupların kendi çıkarlarını savunduğu tartışmalı bir şekilde geçti.)
 7. She has a stake in maintaining the quality of the product. (Ürün kalitesinin korunmasında payı var.)
 8. The CEO has a personal stake in the company’s success, as her reputation is tied to its performance. (CEO’nun şirketin başarısında kişisel bir payı var, çünkü performansıyla ünü ilişkilendiriliyor.)
 9. The investors are considering selling their stake in the company due to poor financial performance. (Yatırımcılar, kötü finansal performans nedeniyle şirketteki paylarını satmayı düşünüyorlar.)
 10. The company has a stake in promoting diversity and inclusion in the workplace. (Şirketin işyerinde çeşitliliği ve dahil ediciliği teşvik etmede payı var.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.