Sole Owner İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sole Owner İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sole Owner Nedir?


Sole owner, bir işletmenin veya mülkün sahibi olan kişi veya kuruluşu ifade eder. Türkçe karşılığı “tek sahip” veya “tek sahibi” olarak çevrilebilir.

Örnek cümleler:

 1. Jane is the sole owner of the company.
  (Jane, şirketin tek sahibidir.)

 2. The house belongs to him as the sole owner.
  (Evin tek sahibi olarak, ev ona aittir.)

 3. The artist is the sole owner of the copyright to her artwork.
  (Sanatçı, eserlerinin telif haklarının tek sahibidir.)

 4. John’s business is a sole owner enterprise.
  (John’un işi tek sahip işletmedir.)

 5. The sole owner of the property decided to sell it.
  (Malın tek sahibi, onu satmaya karar verdi.)

 6. The sole owner of the company can make all the decisions.
  (Şirketin tek sahibi, tüm kararları verebilir.)

 7. The sole owner of the car was able to sell it quickly.
  (Aracın tek sahibi, onu hızlıca satabildi.)

 8. She became the sole owner of the family business after her father retired.
  (Babasının emekli olduktan sonra, aile işletmesinin tek sahibi oldu.)

 9. The sole owner of the trademark has the exclusive right to use it.
  (Ticari markanın tek sahibi, onu kullanma özel hakkına sahiptir.)

 10. The sole owner of the company had to take on more responsibilities after his partner left.
  (Şirketin tek sahibi, ortağı ayrıldıktan sonra daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kaldı.)

 11. As the sole owner of the property, he had complete control over what happened to it.
  (Malın tek sahibi olarak, onunla ilgili ne olacağına tamamen kontrol sahibiydi.)

 12. The sole owner of the restaurant decided to close it down after many years of operation.
  (Restoranın tek sahibi, uzun yıllar sonra onu kapatmaya karar verdi.)

 13. The sole owner of the company is responsible for all debts incurred by the business.
  (Şirketin tek sahibi, işletme tarafından yapılan tüm borçlardan sorumludur.)

 14. The sole owner of the patent has the right to prevent others from using the invention.
  (Patentin tek sahibi, başkalarının icadı kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.)

 15. The sole owner of the store was happy to finally sell it after years of hard work.
  (Mağazanın tek sahibi, uzun yılların ardından onu nihayet satmanın mutluluğunu yaşadı.)

 16. The sole owner of the land was able to sell it at a high price because of its location.
  (Arazinin tek sahibi, konumu nedeniyle yüksek bir fiyata satabildi.)

 17. The sole owner of the company had to lay off several employees to keep the business afloat.
  (Şirketin tek sahibi, işletmeyi ayakta tutmak için bir

kaç çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldı.)

 1. As the sole owner of the artwork, he was able to loan it to a museum for a temporary exhibit.
  (Eserin tek sahibi olarak, onu geçici bir sergi için müzeye ödünç verebildi.)

 2. The sole owner of the company was able to expand its operations to new markets.
  (Şirketin tek sahibi, işletmenin faaliyetlerini yeni pazarlara genişletebildi.)

 3. The sole owner of the property was able to negotiate a favorable sale price with the buyer.
  (Malin tek sahibi, alıcıyla uygun bir satış fiyatı konusunda pazarlık yapabildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.