Shell İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shell İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shell Nedir?

Shell, bir işletim sistemi için kullanıcı arayüzü görevi gören bir kabuk programıdır. Kullanıcı, kabuk programı aracılığıyla işletim sistemi ile etkileşime geçer ve komutlarını çalıştırır. Kabuk programları, kullanıcılara işletim sistemi kaynaklarını yönetme ve sistem yönetimi görevlerini gerçekleştirme imkanı sağlar.

20 Örnek Cümle:

 1. I prefer using Bash shell instead of other shells. (Diğer kabuk programları yerine Bash kabuk programını tercih ediyorum.)
 2. The shell script I wrote automates the process of data backup. (Yazdığım kabuk betiği, veri yedekleme işlemini otomatikleştiriyor.)
 3. The shell prompt displays the current directory and the username. (Kabuk komut istemi, mevcut dizini ve kullanıcı adını görüntüler.)
 4. Shell commands can be used to manage files and directories on a Unix-based system. (Kabuk komutları, Unix tabanlı bir sistemde dosya ve dizinleri yönetmek için kullanılabilir.)
 5. The shell script is executed whenever the user logs in to the system. (Kullanıcı sistemde oturum açtığında kabuk betiği çalıştırılır.)
 6. I use shell commands to check the system resources and performance. (Sistem kaynaklarını ve performansını kontrol etmek için kabuk komutlarını kullanırım.)
 7. The shell script is useful for automating repetitive tasks. (Kabuk betiği, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için faydalıdır.)
 8. The shell script can be scheduled to run at specific times using the cron utility. (Kabuk betiği, cron yardımcı programı kullanılarak belirli zamanlarda çalıştırılabilir.)
 9. The shell prompt can be customized to display additional information. (Kabuk komut istemi, ek bilgileri görüntülemek için özelleştirilebilir.)
 10. Shell scripts can be used to install and configure software on a Linux system. (Kabuk betikleri, bir Linux sistemine yazılım kurulumu ve yapılandırması için kullanılabilir.)
 11. The shell command ‘cd’ is used to change the current directory. (‘cd’ kabuk komutu, mevcut dizini değiştirmek için kullanılır.)
 12. The shell script can be used to set environment variables for the current session. (Kabuk betiği, mevcut oturum için çevre değişkenlerini ayarlamak için kullanılabilir.)
 13. The shell command ‘ls’ is used to list the files and directories in the current directory. (‘ls’ kabuk komutu, mevcut dizindeki dosyaları ve dizinleri listelemek için kullanılır.)
 14. The shell script can be used to automate the process of software deployment. (Kabuk betiği, yazılım dağıtım işlemini otomatikleştirmek için kullanılabilir.)
 15. The shell command ‘grep’ is used to search for a specific pattern in a file. (‘grep’ kabuk komutu,

bir dosyada belirli bir kalıbı aramak için kullanılır.)
16. The shell script can be used to monitor system logs and send alerts when certain events occur. (Kabuk betiği, belirli olaylar gerçekleştiğinde sistem günlüklerini izlemek ve uyarı göndermek için kullanılabilir.)

 1. The shell command ‘chmod’ is used to change the permissions of a file or directory. (‘chmod’ kabuk komutu, bir dosya veya dizinin izinlerini değiştirmek için kullanılır.)
 2. The shell script can be used to automate the process of server maintenance tasks. (Kabuk betiği, sunucu bakım görevlerini otomatikleştirmek için kullanılabilir.)
 3. The shell command ‘rm’ is used to remove files or directories. (‘rm’ kabuk komutu, dosya veya dizinleri silmek için kullanılır.)
 4. The shell script can be used to perform complex tasks by combining multiple shell commands. (Kabuk betiği, birden fazla kabuk komutunu birleştirerek karmaşık görevleri yerine getirmek için kullanılabilir.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Diğer kabuk programları yerine Bash kabuk programını tercih ediyorum.
 2. Yazdığım kabuk betiği, veri yedekleme işlemini otomatikleştiriyor.
 3. Kabuk komut istemi, mevcut dizini ve kullanıcı adını görüntüler.
 4. Kabuk komutları, Unix tabanlı bir sistemde dosya ve dizinleri yönetmek için kullanılabilir.
 5. Kullanıcı sistemde oturum açtığında kabuk betiği çalıştırılır.
 6. Sistem kaynaklarını ve performansını kontrol etmek için kabuk komutlarını kullanırım.
 7. Kabuk betiği, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için faydalıdır.
 8. Kabuk betiği, cron yardımcı programı kullanılarak belirli zamanlarda çalıştırılabilir.
 9. Kabuk komut istemi, ek bilgileri görüntülemek için özelleştirilebilir.
 10. Kabuk betikleri, bir Linux sistemine yazılım kurulumu ve yapılandırması için kullanılabilir.
 11. ‘cd’ kabuk komutu, mevcut dizini değiştirmek için kullanılır.
 12. Kabuk betiği, mevcut oturum için çevre değişkenlerini ayarlamak için kullanılabilir.
 13. ‘ls’ kabuk komutu, mevcut dizindeki dosyaları ve dizinleri listelemek için kullanılır.
 14. Kabuk betiği, yazılım dağıtım işlemini otomatikleştirmek için kullanılabilir.
 15. ‘grep’ kabuk komutu, bir dosyada belirli bir kalıbı aramak için kullanılır.
 16. Kabuk betiği, belirli olaylar gerçekleştiğinde sistem günlüklerini izlemek ve uyarı göndermek için kullanılabilir.
 17. ‘chmod’ kabuk komutu, bir

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.