Shaft İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shaft İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shaft

Shaft, Türkçe’de “mil” veya “şaft” anlamına gelir. Genellikle mekanik veya makinelerde dönen bir parçayı tutmak veya döndürmek için kullanılır. Aşağıda Shaft kelimesinin kullanıldığı 20 örnek cümle bulunmaktadır:

 1. The engine’s shaft was bent in the accident. (Motorun milinde kaza sonrası bir bükülme oluştu.)
 2. The propeller is connected to the engine by a long shaft. (Pervane, uzun bir mille motora bağlanmıştır.)
 3. The shaft of the drill bit is made of steel. (Matkap ucu milinin malzemesi çeliktir.)
 4. The motor’s shaft needs to be lubricated regularly. (Motorun milinin düzenli olarak yağlanması gerekir.)
 5. The golf club’s shaft was too flexible for his swing. (Golf sopasının milinin esnekliği, onun svingi için çok fazlaydı.)
 6. The factory produces thousands of shafts every month. (Fabrika her ay binlerce mil üretiyor.)
 7. The wind turbine’s shaft turns the generator. (Rüzgar türbininin mil, jeneratörü döndürür.)
 8. The shaft of the axle was worn down and needed to be replaced. (Aks mili aşındı ve değiştirilmesi gerekiyordu.)
 9. The prop shaft was damaged in the collision. (Prop milinde çarpışmada hasar oluştu.)
 10. The crankshaft converts the linear motion of the pistons into rotational motion. (Krank mil, pistonların doğrusal hareketini döner harekete çevirir.)
 11. The drilling rig’s shaft extends deep into the ground. (Delme kulesinin mili, derinliklere kadar uzanır.)
 12. The drive shaft transfers power from the engine to the wheels. (Aktarma mil, gücü motordan tekerleklere aktarır.)
 13. The shaft of the ship’s propeller was damaged by the rocks. (Gemideki pervanenin mili, kayalıklar tarafından hasar gördü.)
 14. The fan blade’s shaft is connected to the motor. (Fan bıçağının mili, motora bağlıdır.)
 15. The boat’s shaft was fouled by seaweed. (Teknenin mili, deniz yosunu tarafından tıkanmıştı.)
 16. The mining drill’s shaft is used to extract minerals from the ground. (Madencilik matkabının mili, yeraltından mineralleri çıkarmak için kullanılır.)
 17. The transmission’s output shaft turns the driveshaft. (Şanzımanın çıkış mil, aktarma milini döndürür.)
 18. The car’s shaft was out of alignment, causing it to vibrate. (Arabanın mili hizasından çıkmıştı, bu nedenle titreşim yapıyordu.)
 19. The pump’s shaft was sheared off by the debris. (Pompanın mili, enkaz tarafından kesildi.)
 20. The lathe’s spindle is driven by a motor through a shaft. (Tezgahın mil iş
 1. The helicopter’s main rotor is connected to the engine by a long shaft. (Helikopterin ana rotoru, uzun bir mil ile motora bağlanmıştır.)
 2. The crankshaft is one of the most important components in an internal combustion engine. (Krank mili, içten yanmalı bir motordaki en önemli bileşenlerden biridir.)
 3. The motor’s shaft was seized due to lack of lubrication. (Motorun mili, yağlamada yetersizlik nedeniyle tutulmuştu.)
 4. The pump’s impeller is connected to the shaft and rotates with it. (Pompanın pervanesi, mil ile bağlantılıdır ve onunla birlikte döner.)
 5. The transmission’s input shaft receives power from the engine. (Şanzımanın giriş mili, gücü motordan alır.)
 6. The shafts of the wind turbines are made of high-strength materials to withstand the forces of the wind. (Rüzgar türbinlerinin milleri, rüzgarın kuvvetlerine dayanabilecek yüksek mukavemete sahip malzemelerden yapılır.)
 7. The excavator’s arm is moved by hydraulic pistons connected to the shaft. (Kazıcının kolu, mil ile bağlantılı hidrolik pistonlar tarafından hareket ettirilir.)
 8. The propeller’s shaft is supported by bearings to reduce friction. (Pervanenin mili, sürtünmeyi azaltmak için rulmanlarla desteklenir.)
 9. The machine’s gears are connected by a series of shafts. (Makinanın dişlileri, bir dizi mille birbirine bağlanır.)
 10. The shafts of the power plant’s turbines turn generators to produce electricity. (Enerji santralinin türbinlerinin milleri, jeneratörleri döndürerek elektrik üretir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.