Senility İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Senility İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Senility

Senility, yaşlılık döneminde ortaya çıkan bilişsel gerileme, hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve zihinsel işlevlerde azalmayı ifade eder. İşte senility kelimesinin İngilizce cümle içinde kullanımına örnekler:

 1. As my grandmother grew older, she began to show signs of senility. (Büyükannem yaşlandıkça, senility belirtileri göstermeye başladı.)
 2. The doctor diagnosed him with senility, but his family was still in shock. (Doktor ona senility teşhisi koydu, ama ailesi hala şoktaydı.)
 3. Age-related senility can be prevented or delayed with a healthy lifestyle. (Yaşa bağlı senility sağlıklı bir yaşam tarzıyla önlenir veya geciktirilebilir.)
 4. My grandfather’s senility made it difficult for him to remember simple things. (Dedemin senility’si, basit şeyleri hatırlamasını zorlaştırdı.)
 5. Senility is not an inevitable part of aging, but it is more common among older adults. (Senility yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası değildir, ancak yaşlı yetişkinler arasında daha yaygındır.)
 6. The nursing home was specifically designed to care for elderly patients with senility. (Huzurevi özellikle senility’si olan yaşlı hastaların bakımı için tasarlandı.)
 7. Senility can cause confusion, disorientation, and forgetfulness. (Senility karışıklığa, oryantasyon kaybına ve unutkanlığa neden olabilir.)
 8. Memory exercises can help slow down the progression of senility. (Hafıza egzersizleri senility’nin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.)
 9. Senility can be a lonely and isolating experience for those who suffer from it. (Senility ondan muzdarip olanlar için yalnız ve izole edici bir deneyim olabilir.)
 10. The symptoms of senility can be managed with medication and therapy. (Senility’nin belirtileri ilaç ve terapi ile yönetilebilir.)
 11. Senility is a condition that affects the brain, and it can cause a decline in cognitive function. (Senility beyinde etkisi olan bir durumdur ve bilişsel fonksiyonlarda azalmaya neden olabilir.)
 12. Senility can lead to frustration, depression, and anxiety in older adults. (Senility yaşlı yetişkinlerde hayal kırıklığına, depresyona ve anksiyeteye neden olabilir.)
 13. Early detection and intervention can help slow down the progression of senility. (Erken teşhis ve müdahale senility’nin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.)
 14. My grandmother’s senility made it difficult for her to remember the names of her family members. (Büyükannemin senility’si, ailesinin üyelerinin adlarını hatırlamasını zorlaştırdı.)
 15. Senility can be caused by a variety of factors
 1. Regular exercise and a healthy diet can help reduce the risk of senility. (Düzenli egzersiz ve sağlıklı bir diyet senility riskini azaltmaya yardımcı olabilir.)
 2. My grandfather’s senility made him prone to wandering and getting lost. (Dedemin senility’si, dolaşma ve kaybolma eğilimli yapardı.)
 3. Senility can be a challenging and emotional journey for both the individual and their family. (Senility, hem birey için hem de ailesi için zorlu ve duygusal bir yolculuk olabilir.)
 4. As my grandmother’s senility progressed, she became increasingly dependent on others for daily tasks. (Büyükannemin senility’si ilerledikçe, günlük işler için diğerlerine daha fazla bağımlı hale geldi.)
 5. There are various strategies and techniques that can be used to support individuals with senility and improve their quality of life. (Senility olan bireyleri desteklemek ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için çeşitli stratejiler ve teknikler kullanılabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.