İnadvertent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnadvertent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnadvertent:

Kazara, dikkatsizce yapılan, farkında olmadan yapılan

 1. She made an inadvertent mistake on the report. – Raporunda kazara bir hata yaptı.
 2. His inadvertent comment caused her to cry. – Onun dikkatsiz yorumu onu ağlatmaya neden oldu.
 3. The team made an inadvertent error during the game. – Takım oyun sırasında kazara bir hata yaptı.
 4. He apologized for his inadvertent behavior. – Kazara davranışı için özür diledi.
 5. The destruction was inadvertent and not intentional. – Yıkım kazara yapıldı ve kasıtlı değildi.
 6. She was unaware of the inadvertent consequences of her actions. – Eylemlerinin kazara sonuçlarından habersizdi.
 7. The damage to the car was inadvertent, caused by a falling branch. – Arabadaki hasar kazara oldu, düşen bir dal nedeniyle.
 8. He spoke out of turn inadvertently and was corrected by his boss. – İşgüzarca konuştu ve kazara patronu tarafından düzeltildi.
 9. The inadvertent exposure to the chemicals caused health problems. – Kimyasallara kazara maruz kalmak sağlık sorunlarına neden oldu.
 10. The company made an inadvertent mistake in their financial statements. – Şirket mali tablolarında kazara bir hata yaptı.
 11. She made an inadvertent remark that offended her friend. – Arkadaşını inciten bir kazara yorum yaptı.
 12. His inadvertent action caused a chain reaction of problems. – Kazara yaptığı eylem sorunların zincirleme oluşmasına neden oldu.
 13. The fire was started inadvertently by a dropped cigarette. – Düşen bir sigara kazara yangına neden oldu.
 14. She apologized for her inadvertent involvement in the argument. – Tartışmadaki kazara dahil oluşu için özür diledi.
 15. The company’s inadvertent disclosure of confidential information led to a loss of trust. – Şirketin gizli bilgileri kazara açıklaması güven kaybına neden oldu.
 16. He made an inadvertent mistake on the math problem and received a lower grade. – Matematik sorusunda kazara bir hata yaptı ve daha düşük bir not aldı.
 17. The construction company caused an inadvertent power outage while working on a project. – İnşaat şirketi projede çalışırken kazara bir enerji kesintisine neden oldu.
 18. Her inadvertent actions caused damage to the fragile vase. – Kazara yaptığı eylemler hassas vazoya zarar verdi.
 19. The doctor mistakenly prescribed the wrong medication, an inadvertent error. – Doktor yanlış ilacı reçete etti, kazara bir hata.
 20. The inadvertent deletion of the important file caused panic in the office. – Önemli dosyanın kazara silinmesi ofiste panik yarattı.
 1. The scientist’s inadvertent discovery led to a breakthrough in their research. – Bilim adamının kazara keşfi araştırmalarında bir atılıma neden oldu.
 2. He made an inadvertent slip of the tongue and revealed confidential information. – Ağzından kazara bir kelime kaçırdı ve gizli bilgiyi ortaya çıkardı.
 3. The company’s inadvertent violation of environmental regulations led to a hefty fine. – Şirketin çevre yönetmeliğini kazara ihlali ağır bir para cezasına neden oldu.
 4. The inadvertent plagiarism in her paper resulted in a failing grade. – Yazılında kazara yapılan intihal, başarısız bir not aldırmıştı.
 5. He made an inadvertent mistake when filling out the job application. – İş başvurusunu doldururken kazara bir hata yaptı.
 6. The loss of the key was inadvertent, he had no intention of losing it. – Anahtarın kaybı kazara oldu, kaybetmek niyetinde değildi.
 7. Her inadvertent action caused the fire to spread quickly. – Kazara yaptığı eylem yangının hızla yayılmasına neden oldu.
 8. The inadvertent exposure to radiation resulted in serious health consequences. – Radyasyona kazara maruz kalma ciddi sağlık sonuçlarına yol açtı.
 9. The company’s inadvertent breach of privacy laws led to a lawsuit. – Şirketin gizlilik yasalarını kazara ihlali dava açılmasına neden oldu.
 10. The school’s inadvertent cancellation of the field trip disappointed the students. – Okulun kazara geziyi iptal etmesi öğrencileri hayal kırıklığına uğrattı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.