Sembolizm Nedir Kısaca Özellikleri

Bu yazımızda sembolizm nedir kısaca özellikleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Fransa’da 19. yüzyıl edebi akımlarından olan parnasizm akımına karşı olarak 20. yüzyıl edebiyat dünyasında sembolizm akımı ortaya çıkmıştır. Fransa merkezli olarak bütün dünya edebiyatını etkilemiştir. Şiirde sembolizm, en çok kullanılan akımlardan biri olmuştur.

Edebi türlerin içinde sıkça rastladığımız sembolizm, insanın iç ve dış dünyasının sembollerle anlatılması esasına dayanmaktadır. Duygu ve düşünce olgunluğunun davranış olgunluklarıyla sembolize edilmesi de söz konusudur.

Sembolizm özellikleri şu şekildedir:

*Şiirdeki duygu harmanlaması kişiye özgü olarak değişmelidir.

*Şiirde duygu ve düşünceler söz sanatlarıyla sembolize bir anlam kazanmalıdır.

*Hayal yordamı, hayallere dönüştürme, hayalle yorumlama anlamları şiirde etkilidir.

*Gerçeklerden kaçarak karamsar olma durumu söz konusudur.

*Sembolistler daha çok serbest nazımda şiir yazarlar.

Türk Edebiyatı’nda sembolizm deyinde Ahmet Haşim ve Piyale isimli eseri akla gelir. Cenap Şehabettin de sembolisttir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.