Scientific İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scientific İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scientific

Türkçe Anlamı: Bilimsel, ilmi

 1. Scientific research has shown that exercise is good for mental health. (Bilimsel araştırmalar, egzersizin zihinsel sağlık için iyi olduğunu gösteriyor.)
 2. The results of the scientific study were published in a reputable journal. (Bilimsel çalışmanın sonuçları saygın bir dergide yayınlandı.)
 3. The new drug has undergone extensive scientific testing. (Yeni ilaç geniş çaplı bilimsel testlere tabi tutuldu.)
 4. Scientific evidence suggests that global warming is caused by human activity. (Bilimsel kanıtlar, küresel ısınmanın insan faaliyetleri tarafından neden olduğunu öne sürüyor.)
 5. The theory needs to be supported by scientific evidence. (Teori, bilimsel kanıtlar tarafından desteklenmesi gerekiyor.)
 6. The laboratory conducts scientific experiments to test hypotheses. (Laboratuvar hipotezleri test etmek için bilimsel deneyler yapar.)
 7. The conference brought together leading scientific experts in the field of genetics. (Konferans, genetik alanında önde gelen bilimsel uzmanları bir araya getirdi.)
 8. The scientific community is divided on the issue of climate change. (Bilimsel toplum, iklim değişikliği konusunda bölünmüş durumda.)
 9. The article was published in a scientific journal. (Makale, bir bilimsel dergide yayınlandı.)
 10. The professor is an expert in scientific methodology. (Profesör, bilimsel yöntem konusunda uzmandır.)
 11. The hypothesis needs to be tested through scientific experiments. (Hipotez, bilimsel deneylerle test edilmelidir.)
 12. The scientific community is constantly exploring new frontiers in technology. (Bilimsel toplum, teknolojide yeni ufukları sürekli olarak keşfediyor.)
 13. The study was based on rigorous scientific methods. (Çalışma, sıkı bilimsel yöntemlere dayanıyordu.)
 14. The report presents scientific evidence to support the theory. (Rapor, teoriyi desteklemek için bilimsel kanıtlar sunuyor.)
 15. The scientific method involves observation, hypothesis, and testing. (Bilimsel yöntem gözlem, hipotez ve testi içerir.)
 16. The findings were confirmed by scientific experiments.
 1. The project aims to apply scientific research to solve practical problems. (Proje, pratik problemleri çözmek için bilimsel araştırmaları uygulamayı amaçlıyor.)
 2. The laboratory is equipped with the latest scientific instruments. (Laboratuvar, en son bilimsel aletlerle donatılmıştır.)
 3. The scientific community is working to develop a vaccine for the virus. (Bilimsel toplum, virüs için bir aşı geliştirmek için çalışıyor.)
 4. The research project is expected to produce scientific breakthroughs in the field of biotechnology. (Araştırma projesi, biyoteknoloji alanında bilimsel bir çığır açması bekleniyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.