İmplicit İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmplicit İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Implicit Nedir?

Implicit, kelime anlamı olarak dolaylı veya ima edilen anlamına gelir. Bir durum veya olayın açıkça ifade edilmemesine rağmen, dolaylı yoldan anlaşılmasıdır.

Örnek Cümleler:

 1. The implicit meaning of his words was that he didn’t approve of the plan. (Onun sözlerinin dolaylı anlamı, planı onaylamadığıydı.)
 2. She made an implicit promise to finish the project on time. (Zamanında proje bitirmek için dolaylı bir söz verdi.)
 3. His silence was an implicit agreement to the proposal. (Onun sessizliği, teklifi dolaylı olarak kabul ettiği anlamına geliyordu.)
 4. The instructions were implicit, but she understood what to do. (Talimatlar dolaylıydı, ama ne yapacağını anladı.)
 5. The implicit message in his actions was that he was not interested in continuing the relationship. (Onun davranışlarındaki dolaylı mesaj, ilişkiyi sürdürmek istemediğiydi.)
 6. Her implicit criticism of his work was not well received. (Onun işine yönelik dolaylı eleştirisi iyi karşılanmadı.)
 7. The implicit assumption was that everyone would attend the meeting. (Dolaylı varsayım, herkesin toplantıya katılacağıydı.)
 8. He was praised for his implicit understanding of the situation. (Durumu dolaylı olarak anlama yeteneği için övüldü.)
 9. She gave him an implicit warning about the consequences of his actions. (Ona, eylemlerinin sonuçları hakkında dolaylı bir uyarı verdi.)
 10. The implicit agreement between them was to split the profits evenly. (Aralarındaki dolaylı anlaşma, karı eşit olarak paylaşmaktı.)
 11. The implicit suggestion was that they should cancel the trip. (Dolaylı öneri, seyahati iptal etmeleri gerektiğiydi.)
 12. He conveyed his feelings through implicit gestures. (Duygularını dolaylı hareketlerle iletti.)
 13. The implicit understanding was that they would work together until the project was completed. (Dolaylı anlayış, projeler tamamlanana kadar birlikte çalışacaklarıydı.)
 14. Her criticism was implicit, but still hurtful. (Eleştirileri dolaylıydı, ama hala inciticiydi.)
 15. The implicit contract between them was broken when one of them refused to pay. (Aralarındaki dolaylı sözleşme, biri ödeme yapmayı reddettiğinde bozuldu.)
 16. His implicit suggestion was that they should hire more staff. (Onun dolaylı önerisi, daha fazla personel işe alınması gerektiğiydi.)
 17. The implicit agreement was that he would

take care of the kids while she worked. (Dolaylı anlaşma, o işteyken çocuklara o bakacaktı.)
18. She gave him an implicit invitation to join her for dinner. (Akşam yemeği için ona dolaylı bir davet verdi.)

 1. The implicit understanding was that he would take the lead on the project. (Dolaylı anlayış, projede liderlik yapacağıydı.)
 2. Her implicit request was that he leave the room. (Dolaylı isteği, odadan çıkmasıydı.)

Bu örnek cümlelerde implicit kelimesi, bir durum veya anlamın dolaylı yoldan ifade edildiği anlamlarında kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.