Roman İle Hikaye Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Madde Madde

Bu yazımızda roman ile hikaye arasındaki farklar ve benzerlikler madde madde kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Tanzimat Dönemi sonrasında Türk Edebiyatı’na giren roman ve öykü türleri, edebiyatımızda giderek zenginleşerek derinleşmiştir. Roman ve öykü arasında belli benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Romanın birçok türü bulunduğu gibi, öykünün de pek çok türü bulunmaktadır.

Roman ve öykü edebi türlerinde olay örgüsü bulunmaktadır. Buna bağlı olarak bir olay etrafında kahraman, mekan ve zaman olguları itinayla işlenir. Dil, akıcı ve anlaşılırdır. Roman daha kapsamlıdır, öykü biraz daha dar çerçevede ele alınır.

Türk Edebiyatı’nda çok sayıda roman ve öykü temsilcisi bulunur. Tanzimat’tan bu yana birçok alanda roman ve öykü yazılmıştır. Romanda, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, öyküde, Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık bazı önemli yazarlardır.

Roman ve öykü arasındaki farklar şu şekildedir:

*Öykü kısadır, roman uzundur.

*Öyküde tek bir olay anlatılır, romanda birden fazla olaya yer verilir.

*Öyküde kahraman sayısı azdır, romanda ise çoktur.

*Öyküde olay belli bir zamanda geçer, romanda olay geniş bir zaman diliminde geçer.

*Öyküde yer kavramı daha dardır, romanda ise daha geniştir.

Roman ve öykü arasındaki benzerlikler şu şekildedir:

*İki edebi türde de bir olay anlatılır.

*İki edebi türde de zaman ve mekan bellidir.

*İki edebi türde de gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar anlatılır.

*İki edebi türde de edebiyatın imkanları aynıdır.

*Konu ve gerçek hayat ortaklığından bahsedilebilir.

Roman İle Hikaye Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Madde Madde Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.