Rid İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Rid İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Rid İle İlgili Cümleler

Rid kelimesinin Türkçe anlamı: Kurtulmak, başından atmak, kurtarmak.

 1. I want to rid my house of all the old junk. (Evindeki eski tüm eşyalardan kurtulmak istiyorum.)
 2. He tried to rid himself of his fears. (Korkularından kurtulmaya çalıştı.)
 3. The company needs to rid itself of incompetent employees. (Şirket, yetersiz çalışanlarından kurtulmalı.)
 4. She rid her life of negativity and found happiness. (Hayatındaki negatiflikten kurtuldu ve mutluluk buldu.)
 5. He finally rid himself of the burden of debt. (Sonunda borç yükünden kurtuldu.)
 6. The medicine helped to rid him of the infection. (İlaç enfeksiyondan kurtulmasına yardımcı oldu.)
 7. She needs to rid her diet of processed foods. (Diyetinden işlenmiş gıdaları çıkarması gerekiyor.)
 8. We must rid our society of discrimination. (Toplumumuzdan ayrımcılığı atmalıyız.)
 9. The city is trying to rid the streets of litter. (Şehir, sokaklardaki çöplerden kurtulmaya çalışıyor.)
 10. They finally rid themselves of the toxic relationship. (Sonunda toksik ilişkilerinden kurtuldular.)
 11. The new policy aims to rid the country of corruption. (Yeni politika, ülkeden yolsuzluğu atmaya çalışıyor.)
 12. The therapist helped him to rid himself of his addiction. (Terapist, bağımlılığından kurtulmasına yardımcı oldu.)
 13. She rid her mind of distractions and focused on her goals. (Dikkat dağıtan düşüncelerden kurtuldu ve hedeflerine odaklandı.)
 14. The organization’s goal is to rid the world of poverty. (Organizasyonun amacı, dünyadan yoksulluğu atmak.)
 15. She needs to rid herself of the toxic people in her life. (Hayatındaki toksik insanlardan kurtulması gerekiyor.)
 16. The government is working to rid the country of illegal drugs. (Hükümet, ülkeden yasadışı uyuşturucuları atmaya çalışıyor.)
 17. He had to rid his mind of doubts before making a decision. (Karar vermeden önce, şüphelerinden kurtulması gerekiyordu.)
 18. The organization is trying to rid the oceans of plastic waste. (Organizasyon, okyanuslardaki plastik atıklardan kurtulmaya çalışıyor.)
 19. The community worked together to rid the park of graffiti. (Topluluk, parktaki grafitilerden kurtulmak için birlikte çalıştı.)
 20. The new cleaning product claims to rid carpets of even the toughest stains. (Yeni temizlik ürünü, halıları en zorlu lekelerinden bile kurtarmayı iddia ediyor.)
 1. She tried to rid herself of the guilt by confessing to the crime. (Suçlamayı kabul ederek kendini suçluluktan kurtarmaya çalıştı.)
 2. The coach wanted to rid the team of its bad reputation. (Antrenör, takımın kötü ününden kurtulmak istedi.)
 3. He rid himself of the old habits and adopted healthier ones. (Eski alışkanlıklarından kurtuldu ve daha sağlıklı olanları benimsedi.)
 4. The city council implemented a plan to rid the streets of panhandlers. (Şehir meclisi, sokaklardaki dilencilerden kurtulmak için bir plan uyguladı.)
 5. The teacher worked hard to rid the classroom of distractions. (Öğretmen, sınıftaki dikkat dağıtan faktörlerden kurtulmak için çok çalıştı.)
 6. She tried to rid her mind of negative thoughts by practicing meditation. (Meditasyon yaparak negatif düşüncelerinden kurtulmaya çalıştı.)
 7. The homeowners association is trying to rid the neighborhood of abandoned houses. (Ev sahipleri derneği, terk edilmiş evlerden mahalleyi kurtarmaya çalışıyor.)
 8. The farmer rid his fields of pests using organic methods. (Çiftçi, organik yöntemler kullanarak tarlalarındaki zararlılardan kurtuldu.)
 9. The company rid itself of the outdated software and upgraded to the latest version. (Şirket, eski yazılımlarından kurtuldu ve en son sürüme yükseltildi.)
 10. The mayor promised to rid the city of corruption and improve transparency. (Belediye başkanı, şehirden yolsuzluğu atmayı ve şeffaflığı artırmayı vaat etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.