Hither İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Hither İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Hither

Türkçe anlamı: buraya, bu yöne

Örnek cümleler:

 1. Come hither, I want to show you something. (Buraya gel, sana bir şey göstermek istiyorum.)
 2. Hither and thither, she wandered through the forest. (Oradan oraya, ormanın içinde dolaştı.)
 3. He beckoned her hither with a wave of his hand. (Elini sallayarak onu buraya çağırdı.)
 4. Hither and yon, she searched for her lost keys. (Her tarafa, kaybettiği anahtarlarını aradı.)
 5. The town is just over the hill yonder, hither to the left. (Kasaba o yandan, buraya sola doğru tepenin arkasında.)
 6. The dog followed me hither and stayed by my side. (Köpek beni buradan takip etti ve yanımda kaldı.)
 7. Hither and thither, the leaves were blowing in the wind. (Oradan oraya, yapraklar rüzgarla savruluyordu.)
 8. He pointed hither, indicating the direction we should go. (Gitmemiz gereken yönü belirterek buraya işaret etti.)
 9. Hither came the hero of the story, riding on his trusty horse. (Hikayenin kahramanı buraya, sadık atının üzerinde geldi.)
 10. The birds flew hither and thither, searching for food. (Kuşlar oradan oraya uçarak yiyecek arıyordu.)
 11. She gestured hither, indicating where I should sit. (Oturmam gereken yeri göstermek için buraya işaret etti.)
 12. Hither and thither, the ants were carrying food to their nest. (Oradan oraya, karıncalar yemeklerini yuvalarına taşıyorlardı.)
 13. The wind blew the kite hither and yon, making it difficult to control. (Rüzgar uçurtmayı oradan oraya savurdu, kontrol etmek zorlaştı.)
 14. Hither came the messenger, bringing news of the king’s death. (Haber getiren buraya geldi, kralın ölümünden bahsediyordu.)
 15. The children ran hither and thither, playing a game of tag. (Çocuklar oyun oynayarak oradan oraya koştular.)
 16. Hither and thither, the river flowed through the valley. (Oradan oraya, nehir vadiden akıyordu.)
 17. She motioned hither, asking me to come closer. (Yaklaşmamı isteyerek buraya hareket etti.)
 18. Hither and thither, the butterflies danced among the flowers. (Oradan oraya, kelebekler çiçekler arasında dans ettiler.)
 19. The wind brought the scent of flowers hither, filling the air with fragrance. (Rüzgar çiçek kokusunu buraya getirdi, havayı kokuyla doldurdu.)
 20. Hither and yon, the tourists explored the city, taking in all its sights and sounds. (Her tarafa, turistler şehri keşfettiler, tüm güzellikler

ve sesleri içlerine sindirdiler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.