Relegate To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Relegate To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Relegate kelimesinin Türkçe anlamı:

Geriletmek, azaltmak, aşağı düşürmek, görevden almak

Örnek Cümleler:

 1. They decided to relegate the project to a lower priority. (Proje için daha düşük bir öncelik belirlemeye karar verdiler.)
 2. The company had no choice but to relegate some employees to part-time positions. (Şirketin bazı çalışanları yarı zamanlı pozisyonlara geriletmekten başka seçeneği yoktu.)
 3. The coach had to relegate the star player to the bench due to his poor performance. (Antrenör, yıldız oyuncuyu kötü performansı nedeniyle yedek kulübesine geriletmek zorunda kaldı.)
 4. The team was relegated to the second division after losing the final game. (Takım, final maçını kaybettikten sonra ikinci lige geriledi.)
 5. The CEO decided to relegate the department head after the financial scandal. (CEO, finansal skandalın ardından departman başkanını görevden almayı kararlaştırdı.)
 6. The new policy relegates customer service to a lower priority than sales. (Yeni politika, müşteri hizmetlerini satışlardan daha düşük bir önceliğe geriletiyor.)
 7. The company is looking to relegate some tasks to an outsourcing firm. (Şirket, bazı görevleri bir dış kaynak kullanarak geriletmeyi düşünüyor.)
 8. The player was relegated to the reserves for disciplinary reasons. (Oyuncu, disiplin nedenleriyle yedek takıma geriledi.)
 9. The company’s decision to relegate marketing to a lower priority has had a negative impact on sales. (Şirketin pazarlamayı daha düşük bir önceliğe geriletmeyi kararlaştırması, satışları olumsuz etkiledi.)
 10. The coach had to relegate the injured player to the bench. (Antrenör, sakatlanan oyuncuyu yedek kulübesine geriletmek zorunda kaldı.)
 11. The government’s failure to address the issue has relegated it to the backburner. (Hükümetin konuya çözüm bulamaması, konunun arka plana gerilemesine neden oldu.)
 12. The manager decided to relegate the problematic

  employee to a less demanding role. (Yönetici, sorunlu çalışanı daha az zorlayıcı bir role geriletmeye karar verdi.)

 13. The team was relegated to the lower division due to a points deduction. (Takım, puan silme cezası nedeniyle alt lige geriledi.)
 14. The company’s decision to relegate customer support to an offshore location has caused dissatisfaction among customers. (Şirketin müşteri desteğini yurt dışına geriletmeyi kararlaştırması, müşteriler arasında memnuniyetsizliğe neden oldu.)
 15. The company has relegated the responsibility for social media management to an intern. (Şirket, sosyal medya yönetimi sorumluluğunu bir staja devretti.)
 16. The school board decided to relegate the old textbooks to storage and purchase new ones. (Okul yönetimi, eski ders kitaplarını depolama alanına geriletmeye ve yenilerini satın almaya karar verdi.)
 17. The team’s poor performance has relegated them to the bottom of the league table. (Takımın kötü performansı, onları lig tablosunun alt sıralarına geriletmiştir.)
 18. The company has decided to relegate the production of a certain product to a different factory. (Şirket, belirli bir ürünün üretimini farklı bir fabrikaya geriletmeye karar verdi.)
 19. The new CEO wants to relegate some decision-making authority to lower-level managers. (Yeni CEO, bazı karar verme yetkisini daha düşük seviyedeki yöneticilere geriletmek istiyor.)
 20. The restaurant has relegated the vegan options to a small section of the menu. (Restoran, vegan seçenekleri menüsün küçük bir bölümüne geriletti.)
 21. The team’s coach has decided to relegate the underperforming players to the reserves. (Takımın antrenörü, kötü performans gösteren oyuncuları yedek takıma geriletmeye karar verdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.