Providence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Providence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Providence Nedir?

Providence, “kaderin veya Tanrı’nın bir güç tarafından yönlendirildiğine inanılan olaylar dizisi” anlamına gelen bir İngilizce kelime.

Örnek cümleler:

 1. The providence of God is believed to guide our lives. (Tanrı’nın kaderi hayatımızı yönlendirdiğine inanılır.)
 2. It was providence that brought us together that day. (O gün bizi bir araya getiren kaderdi.)
 3. She thanked providence for her safe return home. (Güvenli bir şekilde eve dönmesi için kader’e teşekkür etti.)
 4. Despite the hardships, he believed in the providence of a better future. (Zorluklara rağmen, daha iyi bir gelecekte kader’in olduğuna inanıyordu.)
 5. The town’s prosperity was attributed to divine providence. (Kentin refahı ilahi kader’e atfedildi.)
 6. Many people believe in the providence of a higher power. (Birçok insan yüksek bir gücün kader’e inanır.)
 7. The providence of nature never ceases to amaze us. (Doğanın kaderi bizi şaşırtmaya devam ediyor.)
 8. He trusted in the providence of the universe to guide him. (Onu yönlendirmek için evrenin kaderine güvendi.)
 9. They considered their meeting to be a stroke of providence. (Buluşmalarının bir kader cilvesi olduğunu düşündüler.)
 10. The providence of luck played a big role in his success. (Başarısında şansın kaderi büyük rol oynadı.)
 11. She believed that providence had brought her to this moment in life. (Bu anı hayatına kader’in getirdiğine inanıyordu.)
 12. His survival was seen as a miracle of providence. (Hayatta kalması kader’in bir mucizesi olarak görüldü.)
 13. The providence of fate is often debated in philosophy. (Kader’in kaderi felsefede sıkça tartışılır.)
 14. He prayed for the providence of forgiveness. (Affetmenin kaderi için dua etti.)
 15. The providence of history cannot be ignored. (Tarihin kaderi görmezden gelinemez.)
 16. She believed that the providence of love had brought them together. (Aşkın kaderinin onları bir araya getirdiğine inanıyordu.)
 17. Some see the providence of chance as a guiding force in their lives. (Bazıları hayatlarına rehberlik eden şans kaderini görürler.)
 18. The providence of destiny cannot be altered. (Kader’in kaderi değiştirilemez.)
 19. He relied
 1. He relied on the providence of his instincts to make the right decision. (Doğru kararı vermek için içgüdülerinin kaderine güvendi.)
 2. The providence of justice is essential for a fair society. (Adil bir toplum için adaletin kaderi önemlidir.)

(Türkçe karşılıklar cümlelerin hemen yanında yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.