Precautionary İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Precautionary İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Precautionary Nedir?

Precautionary, Türkçe’de “önleyici, tedbirli” gibi anlamlara gelir. Bu kelime, bir tehlikeye karşı önlem almak anlamında kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. We should take precautionary measures against the spread of the virus. (Virüsün yayılmasına karşı önleyici tedbirler almalıyız.)
 2. The company has taken precautionary steps to ensure the safety of its employees. (Şirket, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için önleyici adımlar atmıştır.)
 3. It is always better to be precautionary when dealing with hazardous materials. (Tehlikeli malzemelerle uğraşırken her zaman önleyici olmak daha iyidir.)
 4. The government has issued a precautionary warning about the approaching hurricane. (Hükümet, yaklaşan kasırga konusunda önleyici bir uyarı yayınladı.)
 5. The school has taken precautionary measures to prevent the spread of head lice. (Okul, bit yayılmasını önlemek için önleyici önlemler almıştır.)
 6. It’s important to be precautionary when handling chemicals in the lab. (Laboratuvarda kimyasallarla uğraşırken önleyici olmak önemlidir.)
 7. The airline has taken precautionary measures to ensure the safety of its passengers. (Havayolu şirketi, yolcularının güvenliğini sağlamak için önleyici önlemler almıştır.)
 8. The police have issued a precautionary warning about a potential terrorist attack. (Polis, potansiyel bir terör saldırısı konusunda önleyici bir uyarı yayınladı.)
 9. The doctor recommended taking precautionary measures to avoid getting sick. (Doktor, hastalanmamak için önleyici tedbirler almayı önerdi.)
 10. The company’s IT department has taken precautionary steps to prevent hacking. (Şirketin IT departmanı, hacklenmeyi önlemek için önleyici adımlar atmıştır.)
 11. The school has a precautionary plan in place in case of a school shooting. (Okul, bir okul saldırısı durumunda önleyici bir plana sahiptir.)
 12. The fire department always takes precautionary measures when responding to a fire. (İtfaiye, bir yangına müdahale ederken her zaman önleyici önlemler alır.)
 13. The government has taken precautionary measures to prevent the spread of a deadly virus. (Hükümet, ölümcül bir virüsün yayılmasını önlemek için önleyici önlemler almıştır.)
 14. The airline industry takes precautionary measures to prevent terrorist attacks on planes. (Havacılık endüstrisi, uçaklarda terör saldırılarını önlemek için önleyici önlemler alır.)
 15. The construction company has taken precautionary measures to prevent accidents on the job site. (İnşaat şirketi, iş sahasında kazaları önlemek için önleyici önlemler almıştır.)
 16. The government has implemented precautionary measures

to protect endangered species from extinction. (Hükümet, nesli tükenmekte olan türleri korumak için önleyici önlemler uygulamıştır.)
17. The amusement park has taken precautionary steps to ensure the safety of its visitors on the rides. (Lunapark, gezintilerde ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için önleyici adımlar atmıştır.)

 1. The doctor recommended taking precautionary measures to prevent the spread of a contagious disease. (Doktor, bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için önleyici tedbirler almayı önerdi.)
 2. The police took precautionary measures by closing off the street during the protest. (Polis, protesto sırasında caddeyi kapatmak suretiyle önleyici tedbirler aldı.)
 3. The restaurant takes precautionary measures to prevent food contamination and ensure the safety of its customers. (Restoran, gıda kontaminasyonunu önlemek ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak için önleyici önlemler alır.)

(Türkçe çeviriler kalın ve siyah renkli yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.