Populace İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Populace İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Populace

Populace, halk veya nüfus anlamına gelir. Aşağıda, “populace” kelimesinin kullanıldığı 20 örnek cümle yer almaktadır:

 1. The populace is becoming increasingly concerned about the rising crime rates in the city. (Halk, şehirde artan suç oranlarından giderek daha fazla endişeleniyor.)
 2. The government’s new policies have been met with mixed reactions from the populace. (Hükümetin yeni politikaları, halkın karışık tepkileriyle karşılaştı.)
 3. The event was attended by a large populace from all over the country. (Etkinliğe tüm ülkeden geniş bir halk topluluğu katıldı.)
 4. The media has a responsibility to inform the populace about important issues. (Medya, önemli konular hakkında halkı bilgilendirmekle sorumludur.)
 5. The populace has been protesting against the government’s decision to increase taxes. (Halk, vergilerin artırılmasına karşı protesto ediyor.)
 6. The museum’s new exhibit is expected to attract a large populace. (Müzenin yeni sergisi, büyük bir halk topluluğu çekmesi bekleniyor.)
 7. The company’s new product has been well-received by the populace. (Şirketin yeni ürünü, halk tarafından iyi karşılandı.)
 8. The populace has been demanding better public transportation for years. (Halk, yıllardır daha iyi toplu taşıma talep ediyor.)
 9. The candidate’s message resonated with the populace and helped him win the election. (Adayın mesajı, halk tarafından benimsendi ve seçimi kazanmasına yardımcı oldu.)
 10. The government has launched a new initiative to improve the health of the populace. (Hükümet, halkın sağlığını iyileştirmek için yeni bir girişim başlattı.)
 11. The city’s infrastructure is struggling to keep up with the growing populace. (Şehir altyapısı, artan nüfusa ayak uydurmakta zorlanıyor.)
 12. The populace is becoming increasingly concerned about climate change. (Halk, iklim değişikliği konusunda giderek daha fazla endişeleniyor.)
 13. The local government is working to provide affordable housing for the populace. (Yerel hükümet, halk için uygun fiyatlı konut sağlamak için çalışıyor.)
 14. The festival attracts a diverse populace from all walks of life. (Festival, her kesimden çeşitli bir halk topluluğunu çekiyor.)
 15. The company’s decision to close the factory will have a significant impact on the populace of the town. (Şirketin fabrikayı kapatma kar
 1. The healthcare system needs to be reformed to better serve the populace. (Sağlık sistem, halka daha iyi hizmet etmek için reforme edilmelidir.)
 2. The politician’s promise to lower taxes was met with approval from the populace. (Politikacının vergileri düşürme sözü, halk tarafından onaylandı.)
 3. The school is dedicated to providing a high-quality education to the populace. (Okul, halka yüksek kaliteli bir eğitim sağlamaya adanmıştır.)
 4. The survey was conducted to gauge the opinions of the populace on the new policy. (Anket, yeni politika hakkındaki halk görüşlerini ölçmek için yapıldı.)
 5. The police department is working to build trust with the populace through community outreach programs. (Polis departmanı, toplumla iletişim programları yoluyla halkla güven inşa etmek için çalışıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.