Poplar İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Poplar İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Poplar Nedir?

Poplar, huşgiller (Salicaceae) familyasına ait, hızlı büyüyen, yaprak döken ağaçlara verilen genel isimdir. Türkiye’de de yaygın olarak bulunmaktadır.

Örnek Cümleler:

 1. Poplar trees are often used for paper production. (Huş ağaçları sıklıkla kağıt üretimi için kullanılır.)
 2. The leaves of the poplar rustled in the wind. (Huş ağacının yaprakları rüzgarda hışırdadı.)
 3. The farmer planted a row of poplar trees to create a windbreak. (Çiftçi, rüzgar kesici bir örtü oluşturmak için bir dizi huş ağacı dikti.)
 4. The poplar forest was a peaceful place to take a walk. (Huş ormanı yürüyüş yapmak için huzurlu bir yerdi.)
 5. The sound of the river running past the poplar trees was soothing. (Nehrin huş ağaçlarının yanından akışının sesi rahatlatıcıydı.)
 6. The branches of the poplar tree swayed in the breeze. (Huş ağacının dalları hafif rüzgarda sallandı.)
 7. The poplar wood was used to build the frame of the house. (Huş odunu, evin çerçevesini yapmak için kullanıldı.)
 8. The bark of the poplar tree was rough to the touch. (Huş ağacının kabuğu dokununca pürüzlüydü.)
 9. The leaves of the poplar tree turned a beautiful golden color in the fall. (Huş ağacının yaprakları sonbaharda güzel bir altın rengine dönüştü.)
 10. The river flowed gently past the poplar trees. (Nehir huş ağaçlarının yanından nazikçe aktı.)
 11. The woodpecker drilled a hole in the trunk of the poplar tree. (Ağaçkakan, huş ağacının gövdesine delik açtı.)
 12. The farmer harvested the poplar trees to sell for firewood. (Çiftçi, yakacak odun olarak satmak için huş ağaçlarını topladı.)
 13. The poplar tree provided shade
 1. The leaves of the poplar tree rustled in the wind like music. (Huş ağacının yaprakları müzik gibi rüzgarda hışırdadı.)
 2. The roots of the poplar tree spread out far and wide. (Huş ağacının kökleri geniş bir alana yayıldı.)
 3. The poplar tree was the tallest tree in the forest. (Huş ağacı, ormandaki en uzun ağaçtı.)
 4. The leaves of the poplar tree fluttered in the breeze. (Huş ağacının yaprakları hafif rüzgarda uçuştu.)
 5. The artist used the texture of the poplar wood to create a beautiful sculpture. (Sanatçı, huş ağacı odununun dokusunu kullanarak güzel bir heykel yarattı.)
 6. The poplar tree provided a home for a family of birds. (Huş ağacı, kuş bir aile için bir ev sağladı.)
 7. The poplar tree was a common sight in the countryside. (Huş ağacı, kırsalda sık görülen bir manzaraydı.)

Türkçe Karşılıkları:

 1. Poplar: Huş ağacı
 2. Rustled: Hışırdadı
 3. Windbreak: Rüzgar kesici
 4. Peaceful: Huzurlu
 5. Soothing: Rahatlatıcı
 6. Swayed: Sallandı
 7. Frame: Çerçeve
 8. Rough: Pürüzlü
 9. Golden: Altın rengi
 10. Gently: Nazikçe
 11. Trunk: Gövde
 12. Firewood: Yakacak odun
 13. Shade: Gölge
 14. Music: Müzik
 15. Spread out: Yayıldı
 16. Tallest: En uzun
 17. Fluttered: Uçuştu
 18. Texture: Doku
 19. Home: Ev
 20. Common sight: Sık görülen manzara

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.