Final İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Final İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Final

Final kelimesi İngilizce’de “son, son aşama, bitiş, nihai” anlamlarına gelir. Ayrıca bir sınavın sonucunu ifade etmek için de kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. This is the final step of our project. (Bu projemizin son aşaması.)
 2. The final decision is up to you. (Nihai karar senin elinde.)
 3. The final countdown has begun. (Son sayım başladı.)
 4. I can’t believe this is the final episode of the season. (Sezonun son bölümü olduğuna inanamıyorum.)
 5. He made a final attempt to win the game. (Oyunu kazanmak için son bir deneme yaptı.)
 6. The final exam is next week. (Final sınavı gelecek hafta.)
 7. The team is in the final round of the tournament. (Takım turnuvanın son turunda.)
 8. She gave her final performance on Broadway last night. (Dün gece Broadway’deki son performansını verdi.)
 9. After the final draft, we’ll send it to the publishers. (Nihai taslak tamamlandıktan sonra yayıncılara göndereceğiz.)
 10. This is the final warning, if you don’t stop, there will be consequences. (Bu son uyarı, durmazsanız sonuçları olacak.)
 11. The final score was 3-1. (Sonuç 3-1 oldu.)
 12. He is in his final year of college. (Üniversitenin son yılında.)
 13. The final decision will be announced tomorrow. (Nihai karar yarın açıklanacak.)
 14. I need to make some final adjustments before the presentation. (Sunumdan önce bazı son ayarlamalar yapmam gerekiyor.)
 15. The final product will be ready by the end of the month. (Nihai ürün ay sonuna kadar hazır olacak.)
 16. They are in the final stages of negotiations. (Müzakerelerin son aşamasındalar.)
 17. This is my final offer, take it or leave it. (Bu benim son teklifim, kabul et ya da bırak.)
 18. The final destination is Paris. (Nihai varış noktası Paris.)
 19. She gave her final speech as the CEO. (CEO olarak son konuşmasını yaptı.)
 20. I can’t wait for the final results of the election. (Seçimlerin nihai sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorum.)

Final

 1. The final project is due next week. (Nihai proje gelecek hafta teslim edilecek.)
 2. We’re in the final stretch of the marathon. (Maratonun son düzlüğündeyiz.)
 3. The final chapter of the book was the most exciting. (Kitabın son bölümü en heyecan vericiydi.)
 4. The final call for boarding the plane has been announced. (Uçağa binmek için son çağrı yapıldı.)
 5. He gave his final farewell to his friends before moving away. (Taşınmadan önce arkadaşlarına son veda etti.)
 6. The final decision will be based on the evidence presented in court. (Nihai karar, mahkemede sunulan delillere dayanacak.)
 7. This is your final chance to turn in your homework. (Ödevlerinizi teslim etmek için son şansınız.)
 8. The final project was a group effort. (Nihai proje bir grup çalışmasıydı.)
 9. The final verdict was reached after hours of deliberation. (Nihai karar, saatler süren görüşmelerin ardından verildi.)
 10. The final edit of the movie took longer than expected. (Filmin nihai düzenlemesi beklenenden daha uzun sürdü.)

(Türkçe karşılıklar koyulduğundan, İngilizce cümlelerin rengini değiştirmedim. Ancak istenirse renkli yazı etiketleriyle vurgulanabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.