Point İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Point İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Point Nedir?

Point, bir konumun belirlenmesi için kullanılan bir matematiksel terimdir. Ayrıca, belirli bir konu hakkında kısa ve öz bir ifade anlamına da gelir.

Örnek Cümleler:

 1. She pointed to the map to show me where we were.
  (O, bizim nerede olduğumuzu göstermek için haritaya işaret etti.)

 2. The compass needle pointed north.
  (Pusula iğnesi kuzeyi gösteriyordu.)

 3. The teacher pointed out my mistake.
  (Öğretmen hatamı işaret etti.)

 4. The sign pointed to the nearest gas station.
  (Tabela en yakın benzin istasyonunu gösterdi.)

 5. She pointed her finger at me and accused me of lying.
  (O, parmağını bana doğru uzattı ve yalan söylediğimi suçladı.)

 6. The lawyer made a point of emphasizing the importance of honesty.
  (Avukat dürüstlüğün önemini vurgulama konusunda ısrar etti.)

 7. The map had a point marking the location of the treasure.
  (Haritada hazine yerinin işaretlendiği bir nokta vardı.)

 8. The singer hit all the high points in her performance.
  (Şarkıcı performansında tüm yüksek noktalara ulaştı.)

 9. He pointed his camera at the bird and took a picture.
  (O, kamerasını kuşa doğru yönlendirdi ve resim çekti.)

 10. The lecture made several good points about the importance of education.
  (Ders eğitimin önemiyle ilgili birkaç iyi noktayı vurguladı.)

 11. She made a valid point about the need for better communication.
  (O, daha iyi iletişim ihtiyacıyla ilgili geçerli bir noktayı dile getirdi.)

 12. The needle on the gauge pointed to the empty mark.
  (Gösterge üzerindeki iğne boş işaretine doğru yöneldi.)

 13. He pointed out that the proposal was not feasible.
  (O, teklifin uygulanabilir olmadığını belirtti.)

 14. The doctor pointed to the x-ray and explained the patient’s condition.
  (Doktor, röntgeni göstererek hastanın durumunu açıkladı.)

 15. The author’s point was that love is more important than money.
  (Yazarın noktası, sevginin para kadar önemli olduğuydu.)

 16. The coach made a point of praising each player after the game.
  (Koç, oyundan sonra her oyuncuyu övmeye özen gösterdi.)

 17. The waiter pointed to the specials on the menu.
  (Garson, menüdeki özel yemeklere işaret etti.)

 18. The speaker made a persuasive point about the need for action.
  (Konuşmacı, eylem gerekliliği hakkında ikna edici bir noktayı dile getirdi.)

 1. She pointed out the flaws in the plan and suggested improvements.
  (O, planın kusurlarını belirtti ve geliştirmeler önerdi.)

 2. The artist used a fine point pen to create intricate details in the drawing.
  (Sanatçı, çizimde karmaşık detaylar oluşturmak için ince uçlu bir kalem kullandı.)

Türkçe Karşılıklar:

 • İşaret etmek
 • Yönelmek
 • Belirtmek
 • Göstermek
 • Parmakla işaret etmek
 • Vurgulamak
 • İşaretlemek
 • Zirveye ulaşmak
 • Fotoğraf çekmek
 • Önemli noktaları vurgulamak
 • Doğru bir noktaya değinmek
 • Boşluğa yönelmek
 • İmkansızlığı belirtmek
 • Durumu açıklamak
 • Mesaj vermek
 • Herkesi övmek
 • Özel yemeklere işaret etmek
 • İkna etmek
 • Kusurları belirtmek
 • Detaylı çizim yapmak

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.