Pillory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pillory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pillory Nedir?


Pillory, suçluların halka açık bir şekilde cezalandırıldığı tarihi bir ceza şeklidir. Suçlu, elleri ve başı ahşap bir yapıya kilitlenir ve halkın önünde aşağılayıcı bir şekilde sergilenir.

Örnek cümleler:

 1. The pillory was a common punishment in medieval Europe. (Pillory, Orta Çağ Avrupa’sında yaygın bir cezalandırma yöntemiydi.)
 2. He was put in the pillory for stealing bread. (Ekmek çaldığı için o pillory’ye konuldu.)
 3. The townspeople gathered to watch the criminal in the pillory. (Kasaba halkı, suçluyu pillory’de izlemek için toplandı.)
 4. The man’s face was red with embarrassment as he stood in the pillory. (Adamın yüzü, pillory’de dururken utançtan kızarmıştı.)
 5. The pillory was abolished in England in the early 19th century. (Pillory, İngiltere’de 19. yüzyılın başlarında kaldırıldı.)
 6. People would throw rotten food at those in the pillory. (İnsanlar, pillory’deki kişilere çürümüş yiyecekler atarlardı.)
 7. The pillory was used as a form of public humiliation. (Pillory, halka açık aşağılama şeklinde kullanılırdı.)
 8. The man was placed in the pillory for speaking out against the king. (Adam, krala karşı konuştuğu için pillory’ye konuldu.)
 9. Pillory was one of the most humiliating punishments of its time. (Pillory, kendi döneminin en aşağılayıcı cezalarından biriydi.)
 10. The pillory was a common punishment for those who committed minor crimes. (Pillory, küçük suçlar işleyenler için yaygın bir cezalandırma şekliydi.)
 11. The woman’s reputation was ruined after being placed in the pillory. (Kadının itibarı, pillory’ye konulduktan sonra mahvoldu.)
 12. The use of the pillory declined in the 18th century. (Pillory’nin kullanımı, 18. yüzyılda azaldı.)
 13. He was sentenced to one hour in the pillory for insulting a nobleman. (Bir soyluyu aşağıladığı için bir saat pillory’de kalması hüküm edildi.)
 14. The pillory was a form of public shaming. (Pillory, halka açık bir şekilde utanç verme şekliydi.)
 15. The man was pelted with rocks while in the pillory. (Adam, pillory’deyken taşlarla vuruldu.)
 16. Pillory was abolished in the United States in the 1830s. (Pillory, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1830’larda kaldırıldı.)
 17. The criminal was jeered and mocked by the crowd while in the pillory. (Suçlu, pillory’deyken kalabalık

tarafından alay edildi ve alay edildi.)
18. The pillory was a common punishment for those who broke the Sabbath. (Pillory, Cumartesi gününü bozanlar için yaygın bir cezalandırma şekliydi.)

 1. The man in the pillory was forced to wear a sign around his neck identifying his crime. (Pillory’deki adam, suçunu belirten bir işaret takmak zorunda kaldı.)
 2. The use of the pillory was seen as barbaric by some, but effective by others. (Pillory’nin kullanımı bazıları tarafından barbarca görülürken, diğerleri tarafından etkili olarak kabul edildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.