Eminent Domain İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Eminent Domain İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Eminent Domain Nedir?

Eminent domain, bir hükümetin, kamu yararı için özel mülkiyeti el koyma yetkisine sahip olmasıdır. Bu yetki, ABD Anayasası’nın Beşinci Değişikliği tarafından korunmaktadır. Eminent domain, hükümetin herhangi bir özel mülkiyete el koyma hakkına sahip olmasını değil, ancak uygun bir tazminat karşılığında el koyma hakkına sahip olmasını sağlar.

 1. The city government used eminent domain to seize the property for the new highway. (Kent yönetimi, yeni otoyol için mülkü el koymak için emlak kamulaştırma yasasını kullandı.)
 2. The family was compensated for their land after it was taken by eminent domain. (Aile, emlak kamulaştırma yoluyla alınan arazileri için tazminat aldı.)
 3. The company challenged the eminent domain action, arguing that it was not for public use. (Şirket, kamu yararı olmadığını iddia ederek emlak kamulaştırma işlemine itiraz etti.)
 4. Eminent domain is sometimes controversial, as it involves taking private property for public use. (Emlak kamulaştırma, özel mülkün kamu yararı için alınmasını içerdiğinden bazen tartışmalı olabilir.)
 5. The government offered the homeowner fair market value for the property taken through eminent domain. (Hükümet, emlak kamulaştırması yoluyla alınan mülk için ev sahibine adil piyasa değeri teklif etti.)
 6. The use of eminent domain is limited by the Constitution to public use and requires just compensation. (Emlak kamulaştırma, Anayasa tarafından kamu yararı için sınırlıdır ve adil tazminat gerektirir.)
 7. The town council voted to use eminent domain to take over the abandoned factory. (Kasaba konseyi, terk edilmiş fabrikayı ele geçirmek için emlak kamulaştırma kullanma yönünde oy kullandı.)
 8. Eminent domain is a power that is only used when absolutely necessary for the public good. (Emlak kamulaştırma, yalnızca mutlaka kamunun yararı için kullanılan bir güçtür.)
 9. The homeowner was unhappy with the amount of compensation offered for their property taken through eminent domain. (Emlak kamulaştırması yoluyla alınan mülkleri için teklif edilen tazminat miktarından ev sahibi memnun değildi.)
 10. The use of eminent domain can be controversial because it can disrupt people’s lives and livelihoods. (Emlak kamulaştırması kullanımı, insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını bozabileceğinden tartışmalı olabilir.)
 11. Eminent domain has been used to build highways, schools, and other public facilities. (Emlak kamulaştırma, otoyol, okul ve diğer kamu tesislerinin yapımı için kullanılmıştır.)
 12. The city council

approved the use of eminent domain to clear the land for the new park. (Kent konseyi, yeni park için arazi temizlemek için emlak kamulaştırmanın kullanımını onayladı.)
13. The Supreme Court has upheld the use of eminent domain in certain cases, but has also set limits on its use. (Yüksek Mahkeme, belirli durumlarda emlak kamulaştırmanın kullanımını onaylamış, ancak kullanımına sınırlar koymuştur.)

 1. Property owners often fight the use of eminent domain in court, arguing that their property is being taken unfairly. (Mülk sahipleri, mülklerinin haksız yere alındığını iddia ederek emlak kamulaştırma kullanımına karşı sıklıkla mahkemede mücadele ederler.)
 2. The government must provide just compensation to property owners when using eminent domain. (Emlak kamulaştırma kullanırken hükümet, mülk sahiplerine adil tazminat sağlamalıdır.)
 3. Eminent domain is often used to build infrastructure projects like highways, bridges, and airports. (Emlak kamulaştırması sıklıkla otoyol, köprü ve havaalanı gibi altyapı projeleri için kullanılır.)
 4. The use of eminent domain is controversial because it can be seen as an infringement on private property rights. (Emlak kamulaştırma kullanımı, özel mülkiyet haklarına bir ihlal olarak görülebilir ve bu nedenle tartışmalıdır.)
 5. Property owners may receive less compensation than they believe their property is worth when it is taken through eminent domain. (Mülk sahipleri, mülkleri emlak kamulaştırma yoluyla alındığında, değerinden daha az tazminat alabilirler.)
 6. The city government used eminent domain to acquire the land for the new sports stadium. (Kent yönetimi, yeni spor stadyumu için araziyi elde etmek için emlak kamulaştırmasını kullandı.)
 7. The use of eminent domain must be balanced against the property owner’s right to use and enjoy their property. (Emlak kamulaştırma kullanımı, mülk sahibinin mülkünü kullanma ve keyif alma hakkıyla dengelemelidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.