Paragraph İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Paragraph İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Kelime: Paragraph

Türkçe Anlamı: Paragraf

Açıklama: Bir yazıda düşünce ve konuların ayrılmasında kullanılan, satır başından sonra yapılan girintili yazı düzenidir.


Örnek Cümleler:

 1. Please write a paragraph about your favorite hobby. (Lütfen, en sevdiğin hobin hakkında bir paragraf yaz.)
 2. The essay must be at least five paragraphs long. (Deneme en az beş paragraf uzunluğunda olmalıdır.)
 3. Each paragraph should contain a topic sentence. (Her paragraf bir konu cümlesi içermelidir.)
 4. The introduction paragraph should grab the reader’s attention. (Giriş paragrafı, okuyucunun ilgisini çekmelidir.)
 5. The concluding paragraph should summarize the main points. (Sonuç paragrafı, ana noktaları özetlemelidir.)
 6. Please write a paragraph explaining your opinion on the topic. (Lütfen konu hakkındaki fikrinizi açıklayan bir paragraf yazın.)
 7. The paragraph structure is important for a well-organized essay. (Paragraf yapısı, düzenli bir deneme için önemlidir.)
 8. The teacher asked the students to write a paragraph describing their favorite animal. (Öğretmen, öğrencilerin en sevdikleri hayvanı tanımlayan bir paragraf yazmalarını istedi.)
 9. Each paragraph should have a clear and concise topic sentence. (Her paragraf, net ve özlü bir konu cümlesi içermelidir.)
 10. The body of the essay should consist of several paragraphs that support the thesis statement. (Denemenin ana kısmı, tez ifadesini destekleyen birkaç paragraftan oluşmalıdır.)
 11. A well-written paragraph should have a smooth transition to the next one. (İyi yazılmış bir paragraf, bir sonraki paragrafa pürüzsüz bir geçiş yapmalıdır.)
 12. The first paragraph should introduce the topic and provide background information. (İlk paragraf, konuyu tanıtmalı ve arka plan bilgisi sağlamalıdır.)
 13. The body paragraphs should provide evidence and examples to support the main idea. (Anahtar fikri desteklemek için vücut paragrafları kanıt ve örnekler sağlamalıdır.)
 14. The concluding paragraph should restate the thesis statement and provide a final thought. (Sonuç paragrafı, tez ifadesini yeniden belirtmeli ve son bir düşünce sağlamalıdır.)
 15. The paragraph should be indented at the beginning. (Paragraf başlangıcında girinti bırakılmalıdır.)
 16. The essay should consist of an introduction, several body paragraphs, and a conclusion. (Deneme, bir giriş, birkaç vücut paragrafı ve bir sonuçtan oluşmalıdır.)
 17. Each paragraph should focus on one main idea. (*Her paragraf, bir ana fikre odaklanmal
 1. The writer should use transitional words to connect the paragraphs. (Yazar, paragrafları bağlamak için geçiş kelimeleri kullanmalıdır.)
 2. The topic sentence of a paragraph should be clear and specific. (Bir paragrafın konu cümlesi net ve özgün olmalıdır.)
 3. The teacher suggested that the students start each paragraph with a strong opening sentence. (Öğretmen, öğrencilerin her paragrafı güçlü bir açılış cümlesiyle başlatmalarını önerdi.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Please write a paragraph about your favorite hobby. (Lütfen, en sevdiğin hobin hakkında bir paragraf yaz.)
 2. The essay must be at least five paragraphs long. (Deneme en az beş paragraf uzunluğunda olmalıdır.)
 3. Each paragraph should contain a topic sentence. (Her paragraf bir konu cümlesi içermelidir.)
 4. The introduction paragraph should grab the reader’s attention. (Giriş paragrafı, okuyucunun ilgisini çekmelidir.)
 5. The concluding paragraph should summarize the main points. (Sonuç paragrafı, ana noktaları özetlemelidir.)
 6. Please write a paragraph explaining your opinion on the topic. (Lütfen konu hakkındaki fikrinizi açıklayan bir paragraf yazın.)
 7. The paragraph structure is important for a well-organized essay. (Paragraf yapısı, düzenli bir deneme için önemlidir.)
 8. The teacher asked the students to write a paragraph describing their favorite animal. (Öğretmen, öğrencilerin en sevdikleri hayvanı tanımlayan bir paragraf yazmalarını istedi.)
 9. Each paragraph should have a clear and concise topic sentence. (Her paragraf, net ve özlü bir konu cümlesi içermelidir.)
 10. The body of the essay should consist of several paragraphs that support the thesis statement. (Denemenin ana kısmı, tez ifadesini destekleyen birkaç paragraftan oluşmalıdır.)
 11. A well-written paragraph should have a smooth transition to the next one. (İyi yazılmış bir paragraf, bir sonraki paragrafa pürüzsüz bir geçiş yapmalıdır.)
 12. The first paragraph should introduce the topic and provide background information. (İlk paragraf, konuyu tanıtmalı ve arka plan bilgisi sağlamalıdır.)
 13. The body paragraphs should provide evidence and examples to support the main idea. (Anahtar fikri desteklemek için vücut paragrafları kanıt ve örnekler sağlamalıdır.)
 14. The concluding paragraph should restate the thesis statement and provide a final thought. (Sonuç paragrafı, tez ifadesini yeniden belirtmeli ve son bir düşünce sağlamalıdır.)
 15. The paragraph should be indented at the beginning. (Paragraf başlangıcında girinti bırakılmalıdır.)
 16. The essay should consist of an

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.