Paradoxically İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Paradoxically İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Paradoxical Nedir?


Paradoxical, zıt fikirleri veya durumları içeren, çelişkili veya tutarsız bir şekilde görünen anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. Paradoxically, the more I try to sleep early, the harder it is for me to fall asleep. (Tuhaf bir şekilde, ne kadar erken uyumaya çalışırsam, o kadar da zor uyuyorum.)
 2. The paradoxical situation of having to save money by spending it is something I can never get my head around. (Para biriktirmek için harcama yapmak gibi çelişkili bir durumu asla anlayamam.)
 3. Paradoxically, the more choices we have, the harder it is to make a decision. (Tersine, ne kadar çok seçeneğimiz olursa, karar vermek o kadar da zorlaşır.)
 4. It is paradoxical that the very things we think will bring us happiness often end up causing us the most pain. (Bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz şeylerin, genellikle bize en çok acı veren şeyler olması tuhaf bir durumdur.)
 5. The paradoxical nature of the English language, with all its exceptions and irregularities, makes it both fascinating and frustrating to learn. (Tüm istisnaları ve düzensizlikleriyle İngilizce dilinin tuhaf yapısı, öğrenmek hem büyüleyici hem de sinir bozucu yapar.)
 6. Paradoxically, the more we try to control our lives, the more out of control they become. (Tuhaf bir şekilde, hayatımızı kontrol etmeye çalıştıkça, daha da kontrolsüz hale geliyorlar.)
 7. It’s paradoxical that the same technology that connects us to others can also make us feel more isolated and disconnected. (Bizi diğer insanlarla bağlayan aynı teknolojinin, bizi daha yalnız ve bağlantısız hissettirmesi çelişkili bir durumdur.)
 8. Paradoxically, the more we try to avoid pain, the more we suffer. (Tuhaf bir şekilde, acıdan kaçınmaya çalıştıkça, daha çok acı çekeriz.)
 9. The paradoxical truth is that sometimes the most courageous thing we can do is to admit our weaknesses and ask for help. (Tuhaf olan gerçek şu ki, bazen yapabileceğimiz en cesur şey, zayıflıklarımızı kabul etmek ve yardım istemektir.)
 10. paradoxical that the same food that can nourish our bodies can also be harmful if we consume too much of it. (Vücudumuzu besleyebilecek aynı yiyeceğin, aşırı tüketildiğinde zararlı olması çelişkili bir durumdur.)

  1. Paradoxically, the more we strive for perfection, the more dissatisfied we become with ourselves. (Tuhaf bir şekilde, mükemmeliyet için çabaladıkça, kendimizle daha az memnun kalıyoruz.)
  2. It’s paradoxical that sometimes the hardest thing to do is to do nothing at all. (Bazen yapılması en zor şey, hiçbir şey yapmamaktır. Tuhaf bir şekilde.)
  3. Paradoxically, the more we try to be unique, the more we end up being like everyone else. (Tuhaf bir şekilde, ne kadar farklı olmaya çalışırsak, o kadar da herkes gibi oluruz.)
  4. The paradoxical idea that less is more can be difficult to grasp in a society that values excess and consumption. (Azın daha çok olduğu çelişkili bir fikir, aşırılık ve tüketimi değer veren bir toplumda anlaşılması zor olabilir.)
  5. Paradoxically, the more we try to escape our problems, the more they follow us. (Tuhaf bir şekilde, sorunlarımızdan kaçmaya çalıştıkça, daha çok peşimizden gelirler.)
  6. It’s paradoxical that the same technology that brings us closer to people far away can also make us feel further apart from those closest to us. (Bizi uzakta olan insanlara yaklaştıran aynı teknolojinin, bize en yakın olan insanlardan daha uzak hissettirmesi tuhaf bir durumdur.)
  7. Paradoxically, the more we try to be in control, the more we become vulnerable to unexpected events. (Tuhaf bir şekilde, kontrol altında olmaya çalıştıkça, beklenmedik olaylara karşı daha savunmasız hale geliriz.)
  8. The paradoxical nature of love is that the more we give, the more we receive. (Aşkın tuhaf yapısı, ne kadar çok verirsek, o kadar çok alırız.)
  9. Paradoxically

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.