Obesity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obesity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obesity (Şişmanlık) İle İlgili İngilizce Cümleler:

 1. Obesity is a major health concern in many countries. (Şişmanlık, birçok ülkede önemli bir sağlık sorunudur.)
 2. Being obese increases the risk of developing diabetes. (Obez olmak, diyabet geliştirme riskini artırır.)
 3. Obesity can lead to heart disease and stroke. (Şişmanlık, kalp hastalığı ve felçe yol açabilir.)
 4. Childhood obesity is on the rise. (Çocukluk çağı obezitesi artıyor.)
 5. Obese people often suffer from joint pain. (Şişman insanlar sıklıkla eklem ağrısı çekerler.)
 6. Obesity is linked to an increased risk of certain cancers. (Şişmanlık, belirli kanserlerin gelişme riskiyle ilişkilidir.)
 7. Obese individuals may experience breathing difficulties. (Obez bireyler solunum zorluğu yaşayabilirler.)
 8. Obesity can cause infertility in both men and women. (Şişmanlık, erkeklerde ve kadınlarda infertiliteye neden olabilir.)
 9. Obese people are more likely to have sleep apnea. (Şişman insanlar uyku apnesi olma olasılığı daha yüksektir.)
 10. The prevalence of obesity is increasing globally. (Şişmanlık yaygınlığı küresel olarak artıyor.)
 11. Obesity can lead to fatty liver disease. (Şişmanlık yağlı karaciğer hastalığına neden olabilir.)
 12. Obese individuals may have lower self-esteem. (Obez bireylerin özgüveni daha düşük olabilir.)
 13. The economic cost of obesity is significant. (Şişmanlığın ekonomik maliyeti önemlidir.)
 14. Obesity can lead to high blood pressure. (Şişmanlık, yüksek tansiyona yol açabilir.)
 15. Obese children may experience bullying. (Obez çocuklar zorbalıkla karşılaşabilirler.)
 16. Obesity can make it difficult to participate in physical activity. (Şişmanlık, fiziksel aktivitelere katılmayı zorlaştırabilir.)
 17. Obese individuals may have trouble finding clothing that fits. (Obez bireyler uygun giysi bulmakta zorluk çekebilirler.)
 18. Obesity can lead to depression. (Şişmanlık depresyona neden olabilir.)
 19. Obese people may be at higher risk of developing osteoarthritis. (Şişman insanlar osteoartrit geliştirme riski daha yüksektirler.)
 20. Obesity prevention should start early in life. (Şişmanlık önlemi yaşamın erken dönemlerinde başlamalıdır.)
 1. The food industry has been criticized for contributing to the obesity epidemic. (Gıda endüstrisi, obezite salgınına katkıda bulunduğu için eleştirilmektedir.)
 2. Obesity is a complex condition influenced by various factors such as genetics, environment, and lifestyle. (Şişmanlık, genetik, çevresel ve yaşam tarzı gibi çeşitli faktörler tarafından etkilenen karmaşık bir durumdur.)
 3. Obesity can affect mental health and well-being. (Şişmanlık, zihinsel sağlık ve iyi oluşu etkileyebilir.)
 4. Obesity rates are higher among certain ethnic groups. (Şişmanlık oranları bazı etnik gruplarda daha yüksektir.)
 5. Losing weight can improve overall health and reduce the risk of obesity-related diseases. (Kilo vermek, genel sağlığı iyileştirebilir ve obeziteyle ilişkili hastalık riskini azaltabilir.)
 6. The BMI (body mass index) is a commonly used measure to determine obesity. (Vücut kitle indeksi (VKİ), şişmanlığı belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir ölçüttür.)
 7. Obesity can lead to hormonal imbalances. (Şişmanlık, hormonal dengesizliklere yol açabilir.)
 8. Obesity is a preventable condition with lifestyle changes such as healthy eating and regular physical activity. (Şişmanlık, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir bir durumdur.)
 9. Obese people may require specialized medical care. (Obez insanlar özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyabilirler.)
 10. Obesity can have a negative impact on pregnancy and childbirth. (Şişmanlık, gebelik ve doğum üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.