Obediently İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obediently İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obediently İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obediently, Türkçede “itaatkâr bir şekilde” anlamına gelir. Bu kelime, bir kişinin ya da hayvanın istenilen davranışları yapması ya da verilen talimatlara uyması anlamında kullanılır. İşte örnek cümleler:

 1. My dog obediently sits when I tell him to.
  (Teklif ettiğimde köpeğim itaatkâr bir şekilde oturur.)

 2. The children followed their teacher’s instructions obediently.
  (Çocuklar öğretmenlerinin talimatlarını itaatkâr bir şekilde takip ettiler.)

 3. He obeyed his boss obediently even though he disagreed with the decision.
  (Kararına katılmamasına rağmen, patronuna itaatkâr bir şekilde uydu.)

 4. The soldiers followed their commanding officer’s orders obediently.
  (Askerler komutanlarının emirlerine itaatkâr bir şekilde uydular.)

 5. The horse obediently trotted around the ring.
  (At, itaatkâr bir şekilde arenada yürüyüş yaptı.)

 6. The child obediently put away his toys when asked.
  (Çocuk, istendiğinde oyuncaklarını itaatkâr bir şekilde topladı.)

 7. The students quietly and obediently took their seats.
  (Öğrenciler sessizce ve itaatkâr bir şekilde yerlerine oturdular.)

 8. She patiently and obediently waited for her turn.
  (O sırasını sabırla ve itaatkâr bir şekilde bekledi.)

 9. The cat obediently came when called.
  (Kedi çağrıldığında itaatkâr bir şekilde geldi.)

 10. The workers followed safety regulations obediently.
  (İşçiler güvenlik yönergelerine itaatkâr bir şekilde uydu.)

 11. The students obediently raised their hands to answer the teacher’s question.
  (Öğrenciler öğretmenin sorusuna cevap vermek için itaatkâr bir şekilde el kaldırdılar.)

 12. The puppy obediently fetched the ball.
  (Yavru köpek topu itaatkâr bir şekilde getirdi.)

 13. The employees followed the new policy obediently.
  (Çalışanlar yeni politikaya itaatkâr bir şekilde uydu.)

 14. The toddler obediently held his mother’s hand while crossing the street.
  (Küçük çocuk, caddeyi geçerken annesinin elini itaatkâr bir şekilde tuttu.)

 15. The student obediently completed the assigned homework.
  (Öğrenci atanan ödevi itaatkâr bir şekilde tamamladı.)

 16. The dog obediently stopped barking when commanded.
  (Köpek, emredildiği gibi itaatkâr bir şekilde havlamayı bıraktı.)

 17. The child obediently followed the rules of the game.
  (Çocuk, oyunun kurallarına itaatkâr bir şekilde uydu.)

 18. The cat obediently stayed off the kitchen counter.
  (Kedi, itaatkâr bir şekilde mutf

asen tezgahın üstünde durmaktan kaçındı.)

 1. The student obediently put away their phone during class.
  (Öğrenci, sınıf sırasında telefonunu itaatkâr bir şekilde kenara koydu.)

 2. The horse obediently followed its rider’s commands.
  (At binicisinin komutlarına itaatkâr bir şekilde uydu.)

Bu örnek cümlelerde “obediently” kelimesi, bir eylemi ya da talimatı itaatkâr bir şekilde yerine getirmeyi ifade etmek için kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.