Obedient İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obedient İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obedient

Obedient kelimesi Türkçede “itaatkâr” anlamına gelir. Bir kişinin kurallara, otoriteye veya yönlendirmeye uygun olduğunu ifade eder.

Örnek cümleler:

 1. She is always obedient to her parents. (O, her zaman ebeveynlerine itaatkar.)
 2. The dog is obedient to its owner’s commands. (Köpek, sahibinin emirlerine itaatkardır.)
 3. The students were obedient during the exam. (Öğrenciler sınavda itaatkarlardı.)
 4. The army requires strict obedience from its soldiers. (Ordu, askerlerinden sıkı itaati gerektirir.)
 5. He was always obedient to his teacher. (O, her zaman öğretmenine itaatkar oldu.)
 6. The employee was praised for his obedient behavior. (Çalışan, itaatkar davranışlarından dolayı övüldü.)
 7. The obedient child did as she was told. (İtaatkâr çocuk, söyleneni yaptı.)
 8. The horse was very obedient and easy to train. (At çok itaatkardı ve eğitmesi kolaydı.)
 9. The robot was programmed to be obedient to its human masters. (Robot, insan efendilerine itaatkar olmak için programlanmıştı.)
 10. The nanny was pleased with the children’s obedient behavior. (Dadı, çocukların itaatkar davranışlarından memnun kaldı.)
 11. The obedient dog walked by his owner’s side. (İtaatkâr köpek, sahibinin yanında yürüdü.)
 12. The teacher appreciated the students’ obedient attitude in class. (Öğretmen, sınıfta öğrencilerin itaatkar tutumunu takdir etti.)
 13. The obedient soldier followed orders without question. (İtaatkâr asker, sorgusuz sualsiz emirlere uymuştur.)
 14. The obedient servant did everything her master asked. (İtaatkâr hizmetçi, efendisinin istediği her şeyi yaptı.)
 15. The dog’s obedient nature made it a great companion. (Köpeğin itaatkâr doğası onu harika bir arkadaş yaptı.)
 16. The child’s obedient behavior impressed her parents. (Çocuğun itaatkar davranışı ebeveynlerini etkiledi.)
 17. The obedient cat always came when called. (İtaatkâr kedi, her çağrıldığında geldi.)
 18. The student’s obedient behavior helped create a positive learning environment. (Öğrencinin itaatkar davranışı, olumlu bir öğrenme ortamı yaratmaya yardımcı oldu.)
 19. The puppy was quick to learn and obedient to its owner. (Yavru köpek hızlı öğrenir ve sahibine itaatkardı.)
 20. The manager expected all employees to be obedient to company policies. (Yönetici, tüm çalışanların şirket politikalarına itaatkar olmasını bekliyordu.)
 1. The obedient child never talked back to her parents. (İtaatkâr çocuk, ebeveynlerine karşı hiç tartışmazdı.)
 2. The captain demanded obedience from his crew. (Kaptan, mürettebatından itaati talep etti.)
 3. The obedient dog never chewed on the furniture. (İtaatkâr köpek, hiç mobilyalara çiğnemezdi.)
 4. The obedient employee always finished his tasks on time. (İtaatkâr çalışan, görevlerini her zaman zamanında bitirdi.)
 5. The parents were pleased with their children’s obedient behavior at the dinner table. (Ebeveynler, çocuklarının yemek masasında itaatkar davranışından memnun kaldılar.)
 6. The obedient student always listened carefully to the teacher’s instructions. (İtaatkâr öğrenci, öğretmenin talimatlarını her zaman dikkatle dinledi.)
 7. The dog’s obedience made it easy for the owner to take it for a walk. (Köpeğin itaatkârlığı, sahibinin onu yürüyüşe çıkarmasını kolaylaştırdı.)
 8. The obedient child helped with household chores without being asked. (İtaatkâr çocuk, istenmeden ev işlerine yardım etti.)
 9. The soldier’s obedience was crucial for the success of the mission. (Askerin itaatkârlığı, görevin başarısı için hayati önem taşıyordu.)
 10. The obedient cat always used the litter box. (İtaatkâr kedi, her zaman kum kabını kullanırdı.)

Türkçe karşılıklar:

 • itaatkar
 • uysal
 • boyun eğen
 • disiplinli
 • uslu
 • tabi
 • söz dinleyen
 • itaatli
 • eğitilebilir
 • kulak veren
 • özenli
 • sadık
 • işine bağlı
 • kontrol edilebilir
 • teslimiyetçi
 • uyumlu
 • güvenilir
 • emirleri yerine getiren
 • yönetilebilir
 • hizmetkâr

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.