Nesli Tükenen Hayvanlar İle İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda nesli tükenen hayvanlar ile ilgili kompozisyon kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Canlıların hayata devam etmesi, zaruri, mecburi ve keyfi ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmektedir. Hayvanlar bu ihtiyaçlar daha temel düzeydedir. Barınma, beslenme ve korunmanın yanında nesil devam ettirme içgüdüsü hayvanların neslini korur.

Hayvanlar da her canlı gibi, coğrafik şartlara uyum sağlayarak hayatına devam eder ve hayatta kalma mücadelesi verir. Çevresel şartlar ve hayvanlar arasındaki özel hiyerarşi gereği hayvanların nesilleri tehlike altına girebilir.

Özellikle nesli tükenen hayvanlar için çevresel şartlar daha etkili olmuştur. Çünkü birçok nesli tükenen hayvanın yaşadığı yıllarda insanlar daha az nüfusa sahip olarak ya da dünya üzerinde bulunmadıkları için etkisiz kalmıştır.

Mamut, dinozor gibi hayvanlar bu şekildedir. Çevresel şartlar, coğrafik, jeolojik ve fiziki olarak değişmektedir.

Doğal afetler, felaketler, iklim değişiklikleri, bitki örtüsünün değişmesi, toprak özelliklerinin değişmesi, su kaynaklarının çekilmesi, kuruması, yer değiştirmesi, yeryüzü şekillerinin değişmesi hayvanların neslini devam ettirmedeki çevresel özellikleri etkileyerek hayvanların nesillerinin tükenmesine neden olmuştur.

Nesli tükenen hayvanların, hiçbir surette yeniden var olması mümkün değildir. Fizyolojik ve biyolojik olarak imkansızlığa, coğrafik şartlar da eklenmelidir. Zira coğrafik şartlar ve beşeri etmenler gereğince bugün de birçok hayvanın nesli tükenmek üzeredir.

Nesli tükenen bazı hayvanlar şu şekildedir, Anadolu Kaplanı, Tazmanya Kaplanı, Çizgili Sırtlan, Mamut, Dinozor gibidir. Bu hayvanların çoğu coğrafik şartlardan etkilenerek iklim değişmesi, göktaşı düşmesi, yeryüzü şekillerinin değişmesi gibi etkenlerle neslini devam ettirememiştir.

Nesli Tükenen Hayvanlar İle İlgili Kompozisyon Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.