Multiply By İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Multiply By İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Multiply By İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Multiply By: çarpma işlemini ifade eden bir matematiksel terimdir.

 1. I need to multiply the ingredients by three to make enough cake.
  (Yeterli kek yapmak için malzemeleri üç ile çarpmam gerekiyor.)
 2. If you multiply six by nine, you get fifty-four.
  (Altıyı dokuz ile çarparsan, elli dört elde edersin.)
 3. The company’s profits were multiplied by the new marketing strategy.
  (Şirketin karları yeni pazarlama stratejisi ile çarpıldı.)
 4. We can’t multiply the revenue by simply increasing prices.
  (Sadece fiyatları artırarak geliri çarpamayız.)
 5. To find the area of the rectangle, multiply its length by its width.
  (Dikdörtgenin alanını bulmak için, uzunluğunu genişliğiyle çarp.)
 6. The teacher asked the students to multiply the numbers on the board.
  (Öğretmen tahtadaki sayıları çarpmanızı istedi.)
 7. You can quickly multiply two-digit numbers using the grid method.
  (Izgara yöntemini kullanarak iki basamaklı sayıları hızlıca çarpabilirsiniz.)
 8. The athlete’s speed was multiplied by her determination to win.
  (Sporcunun hızı kazanma azmi ile çarpıldı.)
 9. We need to multiply the amount of fertilizer by the area of the field.
  (Tarlanın alanıyla gübre miktarını çarpmamız gerekiyor.)
 10. You can’t multiply apples and oranges, they’re different fruits.
  (Elma ve portakalı çarpmazsın, onlar farklı meyvelerdir.)
 11. The effect of the medication was multiplied by its interaction with alcohol.
  (İlacın etkisi alkolle etkileşimi ile çarpıldı.)
 12. The team’s productivity was multiplied by their new project management system.
  (Takımın verimliliği yeni proje yönetim sistemiyle çarpıldı.)
 13. It’s important to multiply the recipe’s ingredients correctly for a successful dish.
  (Başarılı bir yemek için tarifin malzemelerini doğru şekilde çarpmak önemlidir.)
 14. The population of the city was multiplied by immigration over the last decade.
  (Kent nüfusu son on yılda göç ile çarpıldı.)
 15. We need to multiply the dimensions of the room to calculate its volume.
  (Hacmini hesaplamak için odanın boyutlarını çarpmamız gerekiyor.)
 16. The value of the investment was multiplied by the stock market’s performance.
  (Yatırımın değeri, hisse senedi piyasasının performansıyla çarpıldı.)
 17. You can’t just multiply the number of followers by the engagement rate to measure social media success.
  (Sosyal medya başarısını öl

çmek için sadece takipçi sayısını etkileşim oranı ile çarpamazsınız.)
18. The impact of the hurricane was multiplied by the low-lying areas in its path.
(Kasırganın etkisi, rotasındaki alçak bölgeler tarafından çarpıldı.)

 1. We can’t simply multiply the budget by the number of projects and expect success.
  (Sadece bütçeyi projelerin sayısıyla çarparak başarı bekleyemeyiz.)
 2. The company’s revenue was multiplied by their expansion into new markets.
  (Şirketin geliri, yeni pazarlara genişlemesi ile çarpıldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.