Muckrake İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Muckrake İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Muckrake Nedir?


Muckrake, genellikle toplumda görülen haksızlıkları, yolsuzlukları veya yanlış uygulamaları ortaya çıkarmak için kullanılan bir gazetecilik terimidir.

Örnek Cümleler:

 1. The journalist decided to use a muckrake to uncover the corruption within the government. (Gazeteci, hükümetteki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için bir muckrake kullanmaya karar verdi.)
 2. The book was a muckrake against the oppressive society. (Kitap, baskıcı topluma karşı bir muckrake idi.)
 3. The article was a muckrake against the unfair treatment of workers in the company. (Makale, şirketteki işçilerin haksız muamelesine karşı bir muckrake idi.)
 4. She used a muckrake to expose the unethical practices of the pharmaceutical industry. (O, ilaç endüstrisinin etik olmayan uygulamalarını ortaya çıkarmak için bir muckrake kullandı.)
 5. The documentary was a powerful muckrake that exposed the corruption in the police department. (Belgesel, polis departmanındaki yolsuzluğu ortaya çıkaran güçlü bir muckrake idi.)
 6. The newspaper’s editorial was a muckrake that criticized the government’s handling of the pandemic. (Gazetenin editöryalı, pandemi ile ilgili hükümetin işleyişini eleştiren bir muckrake idi.)
 7. The journalist received an award for his muckrake on the inhumane treatment of animals in the factory farm industry. (Gazeteci, fabrika çiftlik endüstrisinde hayvanların insani olmayan muamelesine yönelik muckrake’i nedeniyle bir ödül aldı.)
 8. The book was a muckrake that shed light on the dark side of the fashion industry. (Kitap, moda endüstrisinin karanlık tarafını aydınlatan bir muckrake idi.)
 9. The article was a muckrake that exposed the corruption in the education system. (Makale, eğitim sistemindeki yolsuzluğu ortaya çıkaran bir muckrake idi.)
 10. The journalist used a muckrake to uncover the illegal activities of the mining company. (Gazeteci, madencilik şirketinin yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarmak için bir muckrake kullandı.)
 11. The documentary was a muckrake that brought attention to the issue of climate change. (Belgesel, iklim değişikliği konusuna dikkat çeken bir muckrake idi.)
 12. The newspaper’s investigative report was a muckrake that exposed the corrupt practices of the local government. (Gazetenin araştırmalı haberi, yerel hükümetin yolsuz uygulamalarını ortaya çıkaran bir muckrake idi.)
 13. The journalist’s muckrake on the unfair treatment

of women in the workplace led to significant changes in company policies. (Gazetecinin işyerinde kadınlara karşı haksız muameleye yönelik muckrake’i, şirket politikalarında önemli değişikliklere neden oldu.)
14. The book was a muckrake that exposed the abuse of power within the political system. (Kitap, siyasi sistemin içindeki güç istismarını ortaya çıkaran bir muckrake idi.)

 1. The article was a muckrake that shed light on the dark side of the fast food industry. (Makale, fast food endüstrisinin karanlık tarafını aydınlatan bir muckrake idi.)
 2. The journalist’s muckrake on the mistreatment of refugees in the country gained international attention. (Gazetecinin ülkedeki mültecilerin kötü muamelesine yönelik muckrake’i, uluslararası dikkat çekti.)
 3. The documentary was a muckrake that exposed the corrupt practices of the construction industry. (Belgesel, inşaat endüstrisinin yolsuz uygulamalarını ortaya çıkaran bir muckrake idi.)
 4. The newspaper’s editorial was a muckrake that criticized the government’s lack of action on the issue of income inequality. (Gazetenin editöryalı, gelir eşitsizliği konusunda hükümetin eylemsizliğini eleştiren bir muckrake idi.)
 5. The journalist’s muckrake on the mistreatment of animals in the circus led to the banning of animal acts. (Gazetecinin sirkteki hayvanlara kötü muamele konusundaki muckrake’i, hayvan gösterilerinin yasaklanmasına neden oldu.)
 6. The book was a muckrake that exposed the exploitation of workers in the garment industry. (Kitap, giyim endüstrisindeki işçi sömürüsünü ortaya çıkaran bir muckrake idi.)

(Türkçe çeviriler kalın ve siyah renkle yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.