Moss İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moss İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moss Nedir?

Moss, çoğunlukla nemli ve gölgede kalan yerlerde yetişen, küçük boyutlu bitkilerin genel adıdır. Karayosunu olarak da bilinir.

Örnek Cümleler:

  1. The forest floor was covered in a thick layer of moss. (Orman zemini kalın bir yosun tabakası ile kaplıydı.)
  2. The old stone wall was covered in moss. (Eski taş duvar yosunla kaplıydı.)
  3. The moss on the rocks made them slippery. (Kayalardaki yosunlar kaygan hale getirdi.)
  4. The mossy tree trunks created a mystical atmosphere. (Yosunlu ağaç gövdeleri mistik bir atmosfer oluşturdu.)
  5. The moss was so soft that it felt like a cushion under her feet. (Yosun o kadar yumuşaktı ki ayakları altında minder gibi hissettirdi.)
  6. The moss-covered ground was a perfect spot for a picnic. (Yosunla kaplı zemin piknik için mükemmel bir yerdi.)
  7. The green moss added a pop of color to the gray rocks. (Yeşil yosun gri kayalara renk kattı.)
  8. The pond was surrounded by lush green moss. (Göl, yoğun yeşil yosunlarla çevriliydi.)
  9. The mosses in the forest were incredibly diverse. (Ormandaki yosun türleri son derece çeşitliydi.)
  10. The moss on the roof was a sign of poor drainage. (Çatıdaki yosun, kötü drenajın bir işaretiydi.)
  11. The tiny ferns and mosses were a beautiful sight. (Küçük eğrelti otları ve yosunlar güzel bir manzara oluşturuyordu.)
  12. The mossy rocks provided a natural water filter. (Yosunlu kayalar doğal bir su filtresi sağladı.)
  13. The forest floor was soft and spongy due to the moss. (Orman zemini yosun nedeniyle yumuşak ve süngerimsi idi.)
  14. The moss-covered tree branches provided a perfect hiding spot for birds. (Yosunla kaplı ağaç dalları kuşlar için mükemmel bir saklanma noktası sağladı.)
  15. The mosses on the river rocks were a sign of clean water. (Nehir kayalarındaki yosunlar temiz suyun bir işaretidir.)
  16. The ancient temple was overgrown with moss. (Eski tapınak yosunla kaplıydı.)
  17. The moss was so thick that it looked like a green carpet. (Yosun o kadar kalındı ki yeşil bir halı gibi görünüyordu.)
  18. The forest was so dense with moss and foliage that it was difficult to see the sky. (Orman, yosun ve bitki örtüsü ile öyle yoğun bir haldeydi ki gökyüzünü görmek zordu.)
  19. The mosses in the bog were an important habitat for many species. (Bataklıktaki yosunlar birçok t

ür türü için önemli bir yaşam alanıydı.)
20. The garden was decorated with hanging baskets of ferns and mosses. (Bahçe, eğrelti otları ve yosunların bulunduğu asılı saksılarla süslenmişti.)

(Türkçe karşılıklar kalın ve siyah renk ile yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.