Morally İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Morally İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Morally Nedir?

Morally, Türkçe’de “ahlaki olarak” anlamına gelir. Bir davranışın veya durumun ahlaki açıdan doğru veya yanlış olduğunu belirleme anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. Morally, lying is wrong. (Ahlaki olarak, yalan söylemek yanlıştır.)
 2. We should always try to do what is morally right. (Her zaman ahlaki olarak doğru olanı yapmaya çalışmalıyız.)
 3. Cheating in exams is not morally acceptable. (Sınavlarda kopya çekmek ahlaki olarak kabul edilemez.)
 4. It is morally wrong to discriminate against people based on their race or ethnicity. (İnsanları ırk veya etnik kökenlerine göre ayırmak ahlaki olarak yanlıştır.)
 5. The company’s decision to dump toxic waste in the river is not morally justifiable. (Şirketin zehirli atıkları nehrin içine dökme kararı ahlaki olarak savunulabilir değil.)
 6. It is morally imperative to treat others with kindness and respect. (Diğerlerine saygı ve nezaketle davranmak ahlaki olarak zorunludur.)
 7. The government’s decision to cut funding for education is not morally defensible. (Eğitim için fonları kesme kararı hükümet tarafından ahlaki olarak savunulabilir değil.)
 8. It is morally wrong to harm innocent people. (Masum insanlara zarar vermek ahlaki olarak yanlıştır.)
 9. Honesty is morally right, even if it may lead to difficult consequences. (Dürüstlük ahlaki olarak doğrudur, hatta zor sonuçlara yol açsa bile.)
 10. Stealing is not morally justifiable under any circumstances. (Hiçbir koşulda çalmanın ahlaki olarak savunulabilir bir yanı yoktur.)
 11. It is morally wrong to exploit others for personal gain. (Kişisel kazanç için başkalarını sömürmek ahlaki olarak yanlıştır.)
 12. We should always strive to make morally responsible choices. (Her zaman ahlaki olarak sorumlu seçimler yapmaya çalışmalıyız.)
 13. Bullying is not morally acceptable behavior. (Zorbalık ahlaki olarak kabul edilebilir bir davranış değildir.)
 14. We have a moral obligation to help those in need. (İhtiyacı olanlara yardım etme ahlaki

olarak bir yükümlülüktür.)
15. It is morally wrong to take advantage of someone’s weaknesses. (Birinin zayıflıklarından faydalanmak ahlaki olarak yanlıştır.)

 1. Respecting the privacy of others is a moral duty. (Başkalarının gizliliğine saygı göstermek ahlaki bir görevdir.)
 2. We should always act in morally responsible ways, even if it is not convenient. (Her zaman ahlaki olarak sorumlu şekilde hareket etmeliyiz, hatta bu uygun olmasa bile.)
 3. Forgiveness is a moral virtue that we should all strive for. (Affetmek hepimizin çaba göstermesi gereken bir ahlaki erdemdir.)
 4. Environmental protection is a moral obligation for all of us. (Çevre koruma hepimizin ahlaki bir yükümlülüğüdür.)
 5. We should always treat animals morally responsibly and avoid causing them unnecessary harm. (Hayvanları her zaman ahlaki olarak sorumlu bir şekilde davranmalı ve gereksiz zarar vermeyi önlemeliyiz.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.