Moral Compass İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moral Compass İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moral Compass Nedir?

Moral compass, genellikle bir kişinin etik ve ahlaki değerlerini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Kişinin kendi etik ve ahlaki prensipleri doğrultusunda davranışlarını şekillendirdiği bir kılavuz olarak da düşünülebilir.

Örnek cümleler:

 1. My moral compass tells me that lying is wrong. (Moral pusulam, yalan söylemenin yanlış olduğunu söylüyor.)
 2. It’s important to have a strong moral compass in today’s world. (Bugünün dünyasında güçlü bir ahlaki pusulaya sahip olmak önemlidir.)
 3. Her moral compass is different. (Her ahlaki pusula farklıdır.)
 4. I try to live my life according to my moral compass. (Hayatımı ahlaki pusulama göre yaşamaya çalışıyorum.)
 5. A good moral compass can help guide you through difficult decisions. (İyi bir ahlaki pusula, zor kararlarınızda size rehberlik edebilir.)
 6. It’s important to have a moral compass when working in a high-pressure job. (Yüksek baskı altındaki bir işte çalışırken ahlaki bir pusulaya sahip olmak önemlidir.)
 7. A strong moral compass can help you stand up for what you believe in. (Güçlü bir ahlaki pusula, inandığınız şeyler için mücadele etmenize yardımcı olabilir.)
 8. Her person’s moral compass is shaped by their experiences and beliefs. (Her insanın ahlaki pusulası deneyimleri ve inançları tarafından şekillenir.)
 9. It’s important to teach children to develop a strong moral compass. (Çocuklara güçlü bir ahlaki pusula geliştirmeyi öğretmek önemlidir.)
 10. A moral compass can help you make ethical decisions in your personal and professional life. (Bir ahlaki pusula, kişisel ve profesyonel hayatınızda etik kararlar vermenize yardımcı olabilir.)
 11. Having a clear moral compass can help you avoid making bad choices. (Net bir ahlaki pusulaya sahip olmak, kötü seçimler yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.)
 12. A weak moral compass can lead to unethical behavior. (

Zayıf bir ahlaki pusula, etik olmayan davranışlara yol açabilir.)
13. Your moral compass may change over time as you gain new experiences and perspectives. (Yeni deneyimler ve perspektifler kazandıkça, ahlaki pusulanız zamanla değişebilir.)

 1. A well-developed moral compass can give you a sense of purpose and direction in life. (İyi geliştirilmiş bir ahlaki pusula, hayatta bir amaç ve yön hissi verir.)
 2. A strong moral compass can help you overcome peer pressure to do something unethical. (Güçlü bir ahlaki pusula, etik olmayan bir şey yapma konusundaki akran baskısını yenmenize yardımcı olabilir.)
 3. Your moral compass can be influenced by your family, culture, and upbringing. (Ahlaki pusulanız aileniz, kültürünüz ve yetişme tarzınız tarafından etkilenebilir.)
 4. A moral compass can help you navigate complex ethical dilemmas. (Bir ahlaki pusula, karmaşık etik çıkmazları çözmenize yardımcı olabilir.)
 5. A strong moral compass can help you stay true to your values in difficult situations. (Zor durumlarda değerlerinize sadık kalmanıza yardımcı olacak güçlü bir ahlaki pusula.)
 6. Your moral compass is an important factor in building trust with others. (Ahlaki pusulanız, başkalarıyla güven kurmada önemli bir faktördür.)
 7. A moral compass can help you live a more fulfilling and meaningful life. (Bir ahlaki pusula, daha tatmin edici ve anlamlı bir hayat yaşamanıza yardımcı olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.