Monstosity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Monstosity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Monstrosity

Monstrosity, Türkçe anlamı olarak canavarlık, yaratıklık gibi anlamlara gelmektedir. Genellikle devasa, korkunç, ürkütücü, çirkin ve vahşi şeyler için kullanılır.

 1. The abandoned building was a monstrosity that had become a haven for criminals. (Terk edilmiş bina, suçlular için bir sığınak haline gelen bir canavarlıktı.)
 2. The monstrous creature towered over us, making us feel tiny and insignificant. (Canavarca yaratık bize gölge düşürerek, küçük ve önemsiz hissettirdi.)
 3. The statue of the dictator was a monstrosity that represented his oppression and tyranny. (Diktatörün heykeli, zulmünü ve zorbalığını temsil eden bir canavarlık idi.)
 4. The new skyscraper was a monstrosity that dominated the skyline and blocked out the sun. (Yeni gökdelen, silueti domine eden ve güneşi engelleyen bir canavarlıktı.)
 5. The mutated plant was a monstrosity that had grown out of control and threatened to take over the entire garden. (Mutasyona uğramış bitki, kontrolsüz bir şekilde büyüyen ve tüm bahçeyi ele geçirme tehdidi oluşturan bir canavarlıktı.)
 6. The monstrous storm raged on for days, causing widespread destruction and chaos. (Canavarca fırtına günlerce devam etti, yaygın tahribat ve kaos yarattı.)
 7. The monstrosity of the crime left the entire community in shock and disbelief. (Suçun canavarlığı, tüm toplumu şok ve inançsızlıkla bıraktı.)
 8. The giant spider in the horror movie was a monstrosity that scared even the bravest viewers. (Korku filmindeki dev örümcek, en cesur seyircileri bile korkutan bir canavarlıktı.)
 9. The modern art installation was a monstrosity that left the audience confused and baffled. (Modern sanat enstalasyonu, izleyicileri şaşırtan ve şaşırtan bir canavarlık idi.)
 10. The monstrous traffic jam lasted for hours, causing frustration and anger among drivers. (Canavarca trafik sıkışıklığı saatlerce sürdü, sürücüler arasında frustrasyon ve öfke yarattı.)
 11. The abandoned ship was a monstrosity that had rusted and decayed over time. (Terk edilmiş gemi, zamanla paslanmış ve çürümüş bir canavarlık haline geldi.)
 12. The giant squid was a monstrosity of the deep ocean that had rarely been seen by humans. (Dev kalamar, insanlar tarafından nadiren görülen derin okyanusun bir canavarlık idi.)
 13. The monstrosity of the dictator’s regime was evident in the suffering and oppression of the people. (Diktatörlüğün canavarlığı, insanların acı çekmesi ve baskı altında olmalarıyla açıkça

görülebiliyordu.)
14. The grotesque statue was a monstrosity that had caused controversy and outrage among the public. (İğrenç heykel, halk arasında tartışmaya ve öfkeye neden olan bir canavarlık idi.)

 1. The monstrosity of the earthquake was felt throughout the region, causing widespread destruction and loss of life. (Depremin canavarlığı, bölgede yaygın tahribat ve can kaybına neden oldu.)
 2. The monstrous machine was capable of crushing anything in its path, causing fear and terror among the workers. (Canavarca makine, yolundaki her şeyi ezme kapasitesine sahipti, işçiler arasında korku ve dehşete neden oldu.)
 3. The abandoned amusement park was a monstrosity that had become a popular spot for urban explorers. (Terk edilmiş eğlence parkı, kentsel kaşifler için popüler bir yer haline gelen bir canavarlık idi.)
 4. The monstrosity of the industrial complex had polluted the surrounding environment and endangered the health of nearby residents. (Sanayi kompleksinin canavarlığı, çevreyi kirletmiş ve yakındaki sakinlerin sağlığını tehlikeye sokmuştu.)
 5. The monstrous wave had engulfed the entire coastline, leaving behind a trail of devastation and destruction. (Canavarca dalga, tüm kıyı şeridini yutmuş, yıkım ve tahribat izleri bırakmıştı.)
 6. The grotesque creature in the horror game was a monstrosity that haunted the nightmares of players. (Korku oyunundaki iğrenç yaratık, oyuncuların kabuslarına musallat olan bir canavarlık idi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.