Tradition İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tradition İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tradition

Tradition kelimesi Türkçe’de “gelenek” anlamına gelir. Bir topluluk içinde, nesilden nesile aktarılan ve kabul edilen örf, adet, inanç ve uygulamaların tümüdür.

 1. Tradition dictates that the bride should wear white on her wedding day. (Gelenek, gelinin düğün günü beyaz giymesi gerektiğini belirler.)
 2. The festival is a traditional celebration that has been held for centuries. (Festival, yüzyıllardır düzenlenen geleneksel bir kutlamadır.)
 3. She always follows her family’s traditions during the holidays. (Tatillerde, o her zaman ailesinin geleneklerine uyar.)
 4. Traditionally, people in this region have been farmers for generations. (Bu bölgedeki insanlar, nesiller boyunca çiftçilik yapmışlardır.)
 5. He comes from a family with a long tradition of military service. (O, askerlik hizmetinde uzun bir gelenekleri olan bir aileden geliyor.)
 6. The traditional dance is performed at weddings and other special events. (Geleneksel dans düğünlerde ve diğer özel etkinliklerde yapılır.)
 7. The recipe has been passed down through generations and is a traditional dish in our family. (Tarif nesilden nesile aktarıldı ve ailemizde geleneksel bir yemektir.)
 8. The company has a tradition of giving bonuses to employees during the holiday season. (Şirket, tatil sezonunda çalışanlara bonus verme geleneğine sahiptir.)
 9. Traditionally, the man proposes to the woman in a marriage. (Gelenekte erkek, evlenme teklifini kadına yapar.)
 10. They celebrate the Lunar New Year as a tradition in their culture. (Kültürlerinde Ay Yeni Yılını bir gelenek olarak kutlarlar.)
 11. The traditional dress of the region is colorful and embroidered. (Bölgenin geleneksel kıyafeti renkli ve işlemelidir.)
 12. The tradition of exchanging gifts during the holiday season is a popular one. (Tatil sezonunda hediyeleşme geleneği popülerdir.)
 13. The traditional music of the country is known for its unique instruments and rhythms. (Ülkenin geleneksel müziği benzersiz enstrümanları ve ritimleriyle tanınır.)
 14. The tradition of throwing rice at weddings is believed to bring good luck to the newlyweds. (Düğünlerde pirinç atma geleneği, yeni evlenenlere şans getirdiğine inanılır.)
 15. The traditional food of the region is spicy and flavorful. (Bölgenin geleneksel yemeği bah

aratlı ve lezzetlidir.)
16. They have a tradition of lighting candles on the anniversary of a loved one’s death. (Sevdiklerinin ölüm yıldönümünde mum yakma geleneği vardır.)

 1. The traditional clothing of the tribe is made from animal hides and fur. (Kabilelerin geleneksel giysileri hayvan derileri ve kürklerden yapılır.)
 2. The tradition of carving pumpkins for Halloween originated in Ireland. (Halloween için kabak oyma geleneği, İrlanda’da ortaya çıktı.)
 3. In many cultures, there is a tradition of respecting elders and seeking their advice. (Birçok kültürde yaşlılara saygı gösterme ve onların tavsiyelerini arama geleneği vardır.)
 4. The traditional art of the region includes intricate woodcarvings and pottery. (Bölgenin geleneksel sanatı karmaşık ahşap oymacılığı ve seramikleri içerir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.