Mistake İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mistake İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mistake İle İlgili Cümleler

Mistake, Türkçe’de “hata” anlamına gelir. Aşağıda, “mistake” kelimesinin kullanıldığı 20 örnek cümle bulabilirsiniz:

 1. I made a mistake on my math exam. (Matematik sınavımda bir hata yaptım.)
 2. She apologized for her mistake. (Hatası için özür diledi.)
 3. The company acknowledged their mistake and offered a refund. (Şirket hatalarını kabul etti ve geri ödeme teklif etti.)
 4. It was an honest mistake. (Bu dürüst bir hata idi.)
 5. He didn’t mean to make a mistake. (Hata yapmak istemedi.)
 6. Mistakes happen, it’s okay. (Hatalar olur, önemli değil.)
 7. She learned from her mistakes and became a better person. (Hatalarından ders aldı ve daha iyi biri oldu.)
 8. Making mistakes is a natural part of the learning process. (Hata yapmak, öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır.)
 9. You should own up to your mistakes and take responsibility. (Hatalarınızın arkasında durmalı ve sorumluluk almalısınız.)
 10. I didn’t catch my mistake until it was too late. (Hatamı geç fark ettim.)
 11. There is no shame in admitting your mistakes. (Hatalarınızı kabul etmek utanılacak bir şey değildir.)
 12. I made the mistake of trusting him. (Ona güvenmek gibi bir hatam oldu.)
 13. Mistakes can be valuable learning experiences. (Hatalar, değerli öğrenme deneyimleri olabilir.)
 14. She couldn’t forgive herself for her mistake. (Hatası için kendini affedemedi.)
 15. The mistake was a result of miscommunication. (Hata, yanlış anlaşılmanın bir sonucuydu.)
 16. He took responsibility for his mistake and offered to fix it. (Hatasının sorumluluğunu aldı ve düzeltmek için teklif sundu.)
 17. Mistakes can be costly in the business world. (Hatalar, iş dünyasında maliyetli olabilir.)
 18. The mistake was a simple oversight. (Hata basit bir gözden kaçırmaydı.)
 19. She felt embarrassed by her mistake. (Hatasından utanmıştı.)
 20. Learning from your mistakes is important for personal growth. (Hatalarınızdan öğrenmek, kişisel gelişim açısından önemlidir.)
 1. His mistake caused a delay in the project. (Onun hatası, projede bir gecikmeye neden oldu.)
 2. Mistakes can be corrected with effort and attention. (Hatalar, çaba ve dikkatle düzeltilebilir.)
 3. She regretted her mistake and promised to do better next time. (Hatasından pişman oldu ve bir sonraki sefere daha iyi yapacağına söz verdi.)
 4. The mistake was a result of carelessness. (Hata dikkatsizliğin bir sonucuydu.)
 5. The teacher marked his mistake in red pen. (Öğretmen, hatasını kırmızı kalemle işaretledi.)
 6. Mistakes can lead to valuable insights and discoveries. (Hatalar, değerli fikirler ve keşiflere yol açabilir.)
 7. He learned from his mistake and didn’t make the same error twice. (Hatasından ders aldı ve aynı hatayı tekrarlamadı.)
 8. She was forgiving of others’ mistakes but hard on herself. (Başkalarının hatalarına karşı hoşgörülüydü ama kendine karşı sertti.)
 9. The mistake was a result of a lack of information. (Hata, bilgi eksikliğinden kaynaklandı.)
 10. Mistakes can be opportunities to improve and innovate. (Hatalar, gelişmek ve yenilik yapmak için fırsatlar olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.