Missive İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Missive İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Missive

Missive, Türkçede “mektup” veya “yazılı bildiri” anlamına gelir. İş veya resmi ilişkilerde sıklıkla kullanılan bir kelime olarak, örnek cümlelerde şu şekilde kullanılabilir:

 1. I received a missive from my boss today about the new project. (Bugün patronumdan yeni projeyi içeren bir mektup aldım.)
 2. The missive from the president outlined his plans for the coming year. (Başkanın yazılı bildirisi, önümüzdeki yıl için planlarını belirledi.)
 3. She sent a missive to her congressman urging him to vote against the bill. (Milletvekiline karşı oy kullanması için bir mektup gönderdi.)
 4. The missive was written in a formal tone, with lots of technical jargon. (Mektup, teknik jargonla dolu, resmi bir üslupta yazılmıştı.)
 5. The missive contained some confidential information that could not be shared with others. (Mektup, diğerleriyle paylaşılamayan bazı gizli bilgiler içeriyordu.)
 6. I sat down to write a missive to my old friend, whom I hadn’t seen in years. (Yıllardır görmediğim eski arkadaşıma bir mektup yazmak için oturdum.)
 7. The missive was addressed to the entire staff, but only a few people bothered to read it. (Mektup, tüm personelin dikkatine sunuldu, ancak sadece birkaç kişi okudu.)
 8. She carefully composed a missive to her sister, explaining the family situation. (Aile durumunu açıklayan bir mektup yazmak için dikkatlice düzenledi.)
 9. The missive was written on official letterhead, with the company’s logo at the top. (Mektup, şirketin logosunun üstünde resmi bir mektup kağıdı üzerine yazılmıştı.)
 10. He eagerly awaited the missive from his publisher, which would determine the fate of his book. (Kitabının kaderini belirleyecek olan yayıncısından gelen mektubu sabırsızlıkla bekliyordu.)
 11. The missive was short and to the point, outlining the changes to the company’s policies. (Mektup, şirket politikalarındaki değişiklikleri belirten kısa ve öz bir şekilde yazılmıştı.)
 12. She sent a missive to her friend in Paris, detailing her travels through Europe. (Avrupa’daki yolculuklarını anlatan bir mektup arkadaşına Paris’e gönderdi.)
 13. The missive was filled with praise for the team’s hard work and dedication. (Mektup, takımın sıkı çalışması ve özverisine övgülerle doluydu.)
 14. He received a missive from the embassy, inviting him to a formal reception. (Resmi bir resepsiyona davet edilen bir mektup elçilikten geldi.)
 15. The missive was written in a flowery, poetic style that was difficult to understand. (Mektup, anlaşılması zor olan çiçek

desi, şiirsel bir tarzda yazılmıştı.)
16. She included a copy of the contract with her missive, to ensure that everyone was on the same page. (Herkesin aynı sayfada olduğundan emin olmak için sözleşmenin bir kopyasını mektubuna dahil etti.)

 1. The missive was sent via registered mail, to ensure that it arrived safely. (Mektup, güvenli bir şekilde ulaşması için kayıtlı posta ile gönderildi.)
 2. He dictated the missive to his secretary, who typed it up and sent it out. (Sekreterine mektubu dikte etti, yazıp gönderdi.)
 3. The missive contained some harsh criticisms of the company’s management, which did not go over well. (Mektup, şirket yönetimine yönelik sert eleştiriler içeriyordu, bu hoş karşılanmadı.)
 4. She received a missive from her grandmother, filled with advice and wisdom. (Büyükannesinden gelen mektup, öğüt ve bilgelik doluydu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.