Misgiving İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Misgiving İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Misgiving Nedir?

Misgiving, güvensizlik, kuşku, endişe, kaygı veya tereddüt gibi olumsuz duyguları ifade eden bir kelime olarak kullanılır.

Misgiving İle İlgili Örnek Cümleler:

 1. I have some misgivings about this plan. (Bu plan hakkında bazı kaygılarım var.)
 2. She had misgivings about getting on the plane. (Uçağa binmek konusunda endişeleri vardı.)
 3. His misgivings about the new job made him hesitant. (Yeni iş hakkındaki endişeleri onu tereddüt ettirdi.)
 4. The misgivings in her heart made her doubt his intentions. (Kalbindeki kuşkular, niyetlerine şüpheyle bakmasına neden oldu.)
 5. Despite her misgivings, she decided to take the risk. (Endişelerine rağmen, risk almaya karar verdi.)
 6. He couldn’t shake off his misgivings about the deal. (Anlaşma hakkındaki endişelerinden kurtulamadı.)
 7. The misgivings of the team members led to a delay in the project. (Takım üyelerinin kaygıları, projenin gecikmesine neden oldu.)
 8. She had misgivings about leaving her children with a babysitter. (Çocuklarını bir bakıcıyla bırakma konusunda endişeleri vardı.)
 9. The misgivings of the customers resulted in a decrease in sales. (Müşterilerin endişeleri, satışlarda azalmaya neden oldu.)
 10. He expressed his misgivings about the plan, but no one listened. (Plan hakkındaki endişelerini ifade etti, ama kimse dinlemedi.)
 11. Despite his misgivings, he went ahead with the decision. (Endişelerine rağmen, kararına devam etti.)
 12. She couldn’t help but feel misgivings about the whole situation. (Tüm durum hakkında endişelenmemesi mümkün değildi.)
 13. The misgivings of the employees caused a drop in morale. (Çalışanların kaygıları, moralin düşmesine neden oldu.)
 14. He had misgivings about the safety of the equipment, and his concerns turned out to be valid. (Ekipmanın güvenliği konusunda endişeleri vardı ve endişelerinin doğru olduğu ortaya çıktı.)
 15. Despite the misgivings of the public, the government went ahead with the project. (Halkın endişelerine rağmen, hükümet proje ile devam etti.)
 16. She tried to ignore her misgivings, but they kept coming back. (Endişelerini görmezden gelmeye çalıştı, ama tekrar tekrar geri geldiler.)
 17. The misgivings of the investors caused a drop in the stock prices. (Yatırımcıların kaygıları, hisse senetleri fiyatlarının düşmesine neden oldu.)
 18. He had misgivings about the company’s financial stability,

but he decided to invest anyway. (Şirketin mali istikrarı konusunda endişeleri vardı, ama yine de yatırım yapmaya karar verdi.)
19. The misgivings of the team leader caused a change in the project direction. (Takım liderinin kaygıları, projenin yönünde bir değişikliğe neden oldu.)

 1. She had misgivings about accepting the job offer, but ultimately decided to take it. (İş teklifini kabul etme konusunda endişeleri vardı, ancak sonunda almaya karar verdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.