Minor Offence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Minor Offence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Minor Offence Nedir?

Minor offence, küçük suçlar veya hafif suçlar olarak da adlandırılan, ceza hukuku sistemi içinde yer alan ve genellikle daha az ciddi suçlara verilen bir terimdir. Bu suçlar genellikle para cezası veya kısa süreli hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Örnek Cümleler:

 1. She was arrested for a minor offence and had to pay a fine. (O, küçük bir suçtan dolayı tutuklandı ve para cezası ödemek zorunda kaldı.)
 2. Jaywalking is considered a minor offence, but it can still result in a fine. (Yaya geçidini kullanmamak küçük bir suç olarak kabul edilir, ancak hala para cezası ile sonuçlanabilir.)
 3. The judge reduced his sentence since it was his first minor offence. (Hakim, bu ilk küçük suçu olduğu için cezasını azalttı.)
 4. Shoplifting is a minor offence, but it can still have serious consequences. (Dükkan hırsızlığı küçük bir suçtur, ancak ciddi sonuçları olabilir.)
 5. A minor offence can still affect your criminal record and future employment opportunities. (Küçük bir suç hala suç kaydınızı ve gelecekteki iş imkanlarınızı etkileyebilir.)
 6. The police officer let him off with a warning for the minor offence. (Polis memuru, küçük suç için onu uyararak serbest bıraktı.)
 7. The teenager was caught smoking in public, which is considered a minor offence. (Genç, halka açık alanda sigara içerken yakalandı, bu küçük bir suç olarak kabul edilir.)
 8. Vandalism is a minor offence, but it can still result in a criminal record. (Vandalizm küçük bir suçtur, ancak hala suç kaydına yol açabilir.)
 9. He was charged with a minor offence, but he didn’t consider it a big deal. (Küçük bir suçla suçlandı, ancak bunu büyük bir sorun olarak görmedi.)
 10. The punishment for a minor offence usually involves a fine or community service. (Küçük bir suçun cezası genellikle para cezası veya toplum hizmeti yapmaktır.)
 11. The judge dismissed the case since it was just a minor offence. (Hakim, sadece küçük bir suç olduğu için davayı reddetti.)
 12. He apologized for the minor offence and promised not to do it again. (Küçük suç için özür diledi ve bir daha yapmayacağına söz verdi.)
 13. Graffiti is considered a minor offence, but it can still result in a fine. (Grafiti küçük bir suç olarak kabul edilir, ancak hala para cezası ile sonuçlanabilir.)
 14. She was convicted of a minor offence, but it didn’t affect her job prospects. (Küçük bir suçtan suçlu bulundu, ancak iş olanaklarını et

kilemedi.)
15. Public intoxication is considered a minor offence, but it can still lead to an arrest. (Halka açık yerlerde sarhoşluk küçük bir suç olarak kabul edilir, ancak hala tutuklanmaya neden olabilir.)

 1. The minor offence didn’t have any long-term consequences for him. (Küçük suç, onun için herhangi bir uzun vadeli sonuç doğurmadı.)
 2. The punishment for a minor offence can vary depending on the severity of the crime. (Küçük bir suçun cezası, suçun ciddiyetine göre değişebilir.)
 3. Speeding is a minor offence, but it can still result in a fine and points on your license. (Hız sınırını aşmak küçük bir suçtur, ancak hala para cezası ve ehliyetinizdeki puan kaybına neden olabilir.)
 4. The minor offence was expunged from his record after a certain amount of time had passed. (Belirli bir süre geçtikten sonra küçük suç suç kaydından silindi.)
 5. The consequences of a minor offence can still be significant, so it’s important to take it seriously. (Küçük bir suçun sonuçları hala önemli olabilir, bu yüzden onu ciddiye almak önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.