Milk House İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Milk House İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Milk House Nedir?


Milk House, süt sağım işleminin yapıldığı ve sütün işlenmesinin yapıldığı bir yapıdır.

Örnek cümleler:

 1. The milk house is located at the back of the barn. (Süt sağlama odası ahırın arkasında bulunur.)
 2. We need to clean the milk house before milking the cows. (İnekleri sağmadan önce süt sağlama odasını temizlememiz gerekiyor.)
 3. The milk house is equipped with a refrigeration unit to keep the milk cool. (Süt sağlama odası, sütü serin tutmak için bir soğutma ünitesi ile donatılmıştır.)
 4. The milk house is where we process the milk into cheese. (Süt sağlama odası, sütü peynire işlediğimiz yerdir.)
 5. The milk house is a vital part of our dairy operation. (Süt sağlama odası, süt işletmemiz için hayati bir parçadır.)
 6. Can you go to the milk house and check the milk tank? (Süt tankını kontrol etmek için süt sağlama odasına gidebilir misin?)
 7. The milk house has a separate entrance for deliveries. (Süt sağlama odasının teslimatlar için ayrı bir girişi vardır.)
 8. During the summer, the milk house can get quite hot. (Yazın, süt sağlama odası oldukça sıcak olabilir.)
 9. We store the milk in the milk house until it is ready to be picked up by the milk truck. (Sütü, süt kamyonu tarafından alınmaya hazır olana kadar süt sağlama odasında saklıyoruz.)
 10. My grandfather built the milk house over 50 years ago. (Dedem, süt sağlama odasını 50 yıl önce inşa etti.)
 11. The milk house is where we keep all of our milking equipment. (Süt sağlama odası, tüm süt sağım ekipmanlarımızı sakladığımız yerdir.)
 12. We have to clean the milk house every day to maintain cleanliness. (Temizliği korumak için süt sağlama odasını her gün temizlememiz gerekiyor.)
 13. The milk house is where we test the milk for quality. (Süt sağlama odası, süt kalitesini test ettiğimiz yerdir.)
 14. It’s important to keep the milk house organized to maximize efficiency. (Verimliliği maksimize etmek için süt sağlama odasını düzenli tutmak önemlidir.)
 15. We need to make sure the milk house is well-ventilated to prevent the growth of bacteria. (Bakteri oluşumunu önlemek için süt sağlama odasının iyi havalandırıldığından emin olmamız gerekiyor.)
 16. The milk house is a safe and clean environment for processing milk. (Süt işleme için gü

venli ve temiz bir ortam olan süt sağlama odası.)
17. After milking the cows, we take the milk to the milk house for processing. (İnekleri sağdıktan sonra sütü işlemek için süt sağlama odasına götürüyoruz.)

 1. The milk house is where we pasteurize the milk to kill harmful bacteria. (Süt sağlama odası, zararlı bakterileri öldürmek için sütü pastörize ettiğimiz yerdir.)
 2. The milk house is one of the busiest places on the farm. (Süt sağlama odası, çiftlikteki en yoğun yerlerden biridir.)
 3. The milk house is a place of hard work and dedication for dairy farmers. (Süt sağlama odası, süt çiftçileri için zorlu çalışma ve özverinin yapıldığı bir yerdir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.