Medler Kimdir

Medler kimlerdir, Medler tarihi hakkında bilgi

MEDLER (Tarih)

Batı ve kuzey-batı İran’da devlet kur­muş bir kavimdir. Çok eski bir geçmişi olan Medlerden, M.Ö. 1000 tarihli Asur kitabele­rinde söz edilmiştir. Başlangıçta dağınık bir şekilde yaşayan bu kavim birliğini koru­makta güçlük çekmiş, Asurlular, Kimmerler, İskitlerle çarpışmıştır. Sonunda Medleri bir araya getirip bir devlet düzeni içinde toplayan Keyaksar adlı hükümdar, İskit kralı Madiyes’i çağırdığı ziyafette sar­hoş ettikten sonra öldürmüş (M.Ö.625) ve başsız kalan İskitleri, ülkesi Med­ya’dan çıkartmıştır. Daha sonra Babillerle anlaşan Keyaksar Asurlulara saldırmış ve Asur başşehri Ninova şehrini kuşatmış, Asur Devleti’ni ortadan kaldırmış, Kuzey Mezopotamya’yı medya’nın egemenliği al­tına almıştır (M.Ö. 612). Keyaksar’ın yö­netimi altında güçlenen ve genişlemeye başlayan Medler Anadolu’ya da saldırıp Kızılırmak kıyısına kadar ulaşmışlardır. Bu sıralarda Batı Anadolu’da güçlenen Lidya Devleti de Kimmerleri Anadolu’dan çıkardıktan sonra Kızılırmak’ın karşı kıyı­sına kadar ilerlemişlerdi.

İki taraf arasında başlayan savaş beş yıl sürmüş (M.Ö. 590-585); beşinci yılın sonlarında savaş devam ederken güneş tutulunca, iki taraf da bu savaşın tanrıları kızdırdığına, savaşı bırakmalarını isteyen Tanrıların bu yüzden güneşi kararttıkları­na inanarak vazgeçmişler ve aralarında bir antlaşma yapmışardır. Bu antlaşma gereğince Kızılırmak sınır kabul edilmiş, Lidya Kralı Alyat kızını Medya kralı Ke­yaksar’ın oğlu Astiyag (Afrisiyab)’a ver­miş, ayrıca birbirlerinin kanından emen iki kral kan kardeş olmuşlardır. M.Ö. 550 yı­lında II. Kuruş Medleri Pers egemenliği al­tına aldığını yazmıştır.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.