Galileo Galilei Buluşları

Galileo Galilei Keşifleri Nelerdir, Galileo Galilei Buluşları Kısaca

Astro­nom ve mekanikte ilmi buluşları olduğu halde çoğunlukla matematik üzerine ince­lemeler yapan Galileo Galilei 1581’de Piza Üniversitesine tıp öğrencisi olarak kaydoldu. 1589’da Padova Üniversitesi’ne matematik profesörü oldu. Tüm araştırmalarıyla deneysel meto­dun gerçek kurucusu sayılır, ingiliz bilim adamı Gilbert’in uyguladığı tümevarıcı dü­şünce metodu ile tümevarıcı matematiği sentezleyerek, günümüzde de fizikte kulla­nılan araştırma metodunu buldu. 1583’de, Piza katedralinin tavanında asılı duran lambanın sallanmasını inceledi. Sonuç ola­rak salınımların eş zamanlı olduğunu göre­rek, zaman tayininde sarkacın kullanılaca­ğını öne sürdü. 1602’de ise eğik düzlem sayesinde cisimlerin düşme kanunlarını açıkladı.

Daha sonra sırası ile, eylemsizlik ilke­sini, hızların birleşmesi kanununu, ses yüksekliğinin frekansla ilgisini ve müzik aralıklarının frekansla orantılı olduğunu açıkladı. Ayrıca titreşen telleri, rezonansı inceledi ve duraklı dalgaları açıkladı.

Sivili termometreleri ilk olarak o kul­landı. Birleşik kaplar kanununu ve hidros­tatik teraziyi ilk tasarlayan olarak o bilinir.

Galileo, 1610 gecesi Venedik’te iken kendi adını taşıyan ıraksal mercekli dürbü­nü yaptı. Bu dürbünle önce gökyüzünü in­celeyerek, Ay üzerinde gözlemler yaptı. Ay’ın yüzeyinin iddia edildiği gibi kaygan değil, dağlar, vadiler ve kraterlerden oluş­muş olduğunu gördü. Ay’ın sallantısını gözlemledi: Daha sonra Satürn halkasını, Jüpiter’in uydularını, Güneş’in ekseni etra­fında döndüğünü ve Güneş’in yüzünün le­kelerle dolu olduğunu gözledi. 1612’de ise ilk mikroskobu bulduğu tahmin edilmekte­dir. Yaptığı çalışmalarla kilisenin tepkisini aldı, 1633’te engizisyon mahkemesine çı­karıldı. Kendini güçlükle savundu ama, so­nunda Kopernik sisteminden vazgeçtiğini açıklamak zorunda kaldı. Galileo buluşları hakkında bilgi aktardık.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.